Chia sẻ hay Phần mềm đồ họa 

Corel ParticleShop 1.3.0.570 Plugin + Brush Packs (Photoshop & Lightroom)

ParticleShop – Một plug-in cho Photoshop, Lightroom và Paintshop Pro, bạn có thể tạo các hiệu ứng hình ảnh thực tế với một bộ bàn chải sống động , cũng có thể mô phỏng với một số hiệu ứng khác nhau bằng cách sử dụng các bàn chải đơn giản. ParticleShop sử dụng Particle Painter, cho phép bạn dễ dàng tạo ra các kết cấu và hiệu ứng, chẳng hạn như tóc, vải, lửa, khói, lông thú, bụi, hoặc ánh sáng. Plugin bao gồm 11 bàn chải khác nhau..
Corel ParticleShop 1.3.0.570 Plugin + Brush Packs (Photoshop & Lightroom)

 Các tính năng:

• Bộ Plug-in bàn chải cho hiệu ứng vật lý như dòng chảy, lực hấp dẫn và ánh sáng.
• ParticleShop sử dụng công nghệ để làm việc với bàn chải Corel Painter Particle để tạo hiệu ứng ảnh như thật.

Leave a Comment