Adwords 

''Công cụ đo lường hiệu suất quảng cáo Google Adwords'' Google Training ngày 8-11-2013

Tài liệu về “Cộng cụ đo lường hiệu suất quảng cáo Google Adwords” do đội ngũ nhân viên của Google ở Singapore hướng dẫn cho các đối tác của Google tại Việt Nam ngày 08/11/2013. Mình chia sẻ cho Anh/Em để tìm hiểu và tối ưu tài khoản quảng cáo để chạy quảng cáo Adwords tốt nhất.


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment