Danh sách các trang Social Bookmarking

(Danh sách Social bookmarking)

– Social bookmarking là một công cụ để người sử dụng lưu, đánh dấu các đường dẫn tới các website mà họ muốn lưu trữ và chia sẻ cho cộng đồng. Các đường link này thường thường được chia sẻ cho cộng đồng, hoặc bạn cũng có thể giữ cho riêng bạn, hoặc chỉ chia sẻ với những người trong một nhóm xác định. Nhờ Social bookmarking bạn có thể dễ dàng truy cập lại những Website  yêu thích mà không phải mất thời gian tìm kiếm.

Xem những Video hay dành cho thiếu nhi – Nghe trên Youtube

Dưới đây là danh sách các trang Social Bookmarking đứng đầu hiện nay, danh sách này được sắp xếp theo thứ tự Page Rank.

STT WEBSITE PAGE RANK
1 http://www.slashdot.org 8
2 http://www.digg.com 8
3 http://del.icio.us 8
4 http://www.reddit.com 7
5 http://www.technorati.com 7
6 http://www.stumbleupon.com 7
7 http://www.de.lirio.us 7
8 http://linkarena.com 7
9 http://www.propeller.com 6
10 http://www.netvouz.com 6
11 http://www.mister-wong.com 6
12 http://www.simpy.com 5
13 http://www.backflip.com 5
14 http://www.tailrank.com 5
15 http://www.clipclip.org 5
16 http://www.web2list.com 4
17 http://www.backflip.com 4
18 http://www.linkroll.com 4
19 http://www.gabbr.com 4
20 http://www.mybookmarks.com 4
21 http://www.lifelogger.com 4
22 http://www.lookmarks.com 4
23 http://www.mylinkvault.com 4
24 http://www.faves.com 3
25 http://www.mysitevote.com 3
26 http://www.mysitevote.com 3
27 http://www.philoi.com 3
28 http://www.mylinkvault.com 2
29 http://www.gravee.com 2
30 http://www.dropjack.com 2

Tin học văn phòng


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment