Danh sách Website các Sở Kế hoạch và Đầu tư phần I

(Danh bạ Website các Sở Kế hoạch và Đầu tư)

– Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn cấp tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Xem những Video hay dành cho thiếu nhi – Nghe trên Youtube

Dưới đây là địa chỉ Website của các Sở Kế hoạch và Đầu tư của từng địa phương.

– Danh sách Website các Sở Kế hoạch và Đầu tư phần II

STT             TÊN SỞ WEBSITE
1 Sở SKHĐT Hà Nội http://www.hapi.gov.vn
2 Sở SKHĐT TP. Hồ Chí Minh http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn
3 Sở SKHĐT Hải Phòng http://haiphong.gov.vn/Portal/Default.aspx?Organization=KHDT
4 Sở SKHĐT Đà Nẵng http://www.dpi.danang.gov.vn
5 Sở SKHĐT Cần Thơ http://www.cantho.gov.vn/wps/portal/sokhdt
6 Sở SKHĐT An Giang http://www.sokhdt.angiang.gov.vn
7 Sở SKHĐT Bà Rịa Vũng Tàu http://www.sokhdt.baria-vungtau.gov.vn
8 Sở SKHĐT Bắc Cạn http://www.sokhdt.backan.gov.vn
9 Sở SKHĐT Bắc Giang http://www.bacgiangdpi.gov.vn
10 Sở SKHĐT Bạc Liêu http://www.skhdt.baclieu.gov.vn
11 Sở SKHĐT Bắc Ninh http://www.skhdt.bacninh.gov.vn
12 Sở SKHĐT Bến Tre http://www.dpi-bentre.gov.vn
13 Sở SKHĐT Bình Định http://www.skhdt.binhdinh.gov.vn
14 Sở SKHĐT Bình Dương http://www.sokhdt.binhduong.gov.vn
15 Sở SKHĐT Bình Phước http://www.skhdtbinhphuoc.gov.vn
16 Sở SKHĐT Bình Thuận http://www.dpibinhthuan.gov.vn
17 Sở SKHĐT Cà Mau http://www.sokhdt.camau.gov.vn
18 Sở SKHĐT Cao Bằng http://www.sokhdt.caobang.gov.vn
19 Sở SKHĐT Đak Lak http://www.daklakdpi.gov.vn
20 Sở SKHĐT Dak Nông http://www.daknongdpi.gov.vn
21 Sở SKHĐT Điện Biên http://www.dienbiendpi.gov.vn
22 Sở SKHĐT Đồng Nai http://www.dpidongnai.gov.vn
23 Sở SKHĐT Đồng Tháp http://www.skhdt.dongthap.gov.vn
24 Sở SKHĐT Gia Lai http://www.skhdt.gialai.gov.vn
25 Sở SKHĐT Hà Giang http://www.sokhdt.angiang.gov.vn
26 Sở SKHĐT Hà Nam http://hanam.gov.vn/vi-vn/skhdt/Pages/Default.aspx
27 Sở SKHĐT Hà Tĩnh http://www.dpihatinh.gov.vn
28 Sở SKHĐT Hải Dương http://www.skhdt.haiduong.gov.vn
29 Sở SKHĐT Hậu Giang http://www.skhdt.haugiang.gov.vn
30 Sở SKHĐT Hòa Bình http://www.dpihoabinh.gov.vn

Tin học văn phòng


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment