Danh sách Website các Sở Kế hoạch và Đầu tư phần II

(Danh bạ Website các Sở Kế hoạch và Đầu tư)

– Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn cấp tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Xem những Video hay dành cho thiếu nhi – Nghe trên Youtube

Dưới đây là địa chỉ Website của các Sở Kế hoạch và Đầu tư của từng địa phương.

– Danh sách Website các Sở Kế hoạch và Đầu tư phần I

STT             TÊN SỞ WEBSITE
1 Sở SKHĐT Hưng Yên http://www.sokhdt.hungyen.gov.vn
2 Sở SKHĐT Khánh Hòa http://www.khanhhoainvest.gov.vn
3 Sở SKHĐT Kiên Giang http://www.kiengiangdpi.gov.vn
4 Sở SKHĐT Kontum http://www.skhdt.kontum.gov.vn
5 Sở SKHĐT Lai Châu http://laichau.gov.vn/Default.aspx?tabid=1074&temidclicked=721
6 Sở SKHĐT Lâm Đồng http://www.skhdt.lamdong.gov.vn
7 Sở SKHĐT Lạng Sơn http://www.langson.gov.vn/khdt
8 Sở SKHĐT Lào Cai http://www.laocai.gov.vn/sites/skhdt‎
9 Sở SKHĐT Long An http://www.skhdt.longan.gov.vn
10 Sở SKHĐT Nam Định
11 Sở SKHĐT Nghệ An http://khdt.nghean.gov.vn
12 Sở SKHĐT Ninh Bình http://www.dpininhbinh.gov.vn
13 Sở SKHĐT Ninh Thuận http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhdt‎
14 Sở SKHĐT Phú Thọ http://www.dpi.phutho.gov.vn
15 Sở SKHĐT Phú Yên http://www.phuyen.gov.vn/wps/portal/phuyendpi‎
16 Sở SKHĐT Quảng Bình
17 Sở SKHĐT Quảng Nam http://www.dpiqnam.gov.vn
18 Sở SKHĐT Quảng Ngãi http://www.quangngai.gov.vn/sokhdt
19 Sở SKHĐT Quảng Ninh http://www.quangninhdpi.gov.vn
20 Sở SKHĐT Quảng Trị http://www.dpiquangtri.gov.vn
21 Sở SKHĐT Sóc Trăng http://www.sokhdt.soctrang.gov.vn
22 Sở SKHĐT Sơn La http://www.sokehoachvadautu.sonla.gov.vn
23 Sở SKHĐT Tây Ninh http://www.sokhdt.tayninh.gov.vn
24 Sở SKHĐT Thái Bình http://www.sokhdt.thaibinh.gov.vn
25 Sở SKHĐT Thái Nguyên http://www.sokhdt.thainguyen.gov.vn
26 Sở SKHĐT Thanh Hóa http://www.skhdt.thanhhoa.gov.vn
27 Sở SKHĐT Thừa Thiên Huế http://www.skhdt.thuathienhue.gov.vn
28 Sở SKHĐT Tiền Giang http://www.skhdt.tiengiang.gov.vn/
29 Sở SKHĐT Trà Vinh http://www.travinh.gov.vn/wps/portal/skhdt‎
30 Sở SKHĐT Tuyên Quang http://tuyenquang.gov.vn:2222/SOKEHOACH
31 Sở SKHĐT Vĩnh Long http://www.skhdt.vinhlong.gov.vn
32 Sở SKHĐT Vĩnh Phúc http://www.skhdtvinhphuc.gov.vn/
33 Sở SKHĐT Yên Bái http://www.yenbai.gov.vn/vi/org/sbn/sokehoachvadautu

Tin học văn phòng


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment