Địa chỉ khám chữa bệnh uy tín Thiết bị phòng chụp Studio Thông tin y tế 

Một địa chỉ khám chữa bệnh bằng thuốc Nam mà bạn nên biết đến

Thầy Út Nho là một trong những lương y chuyên khám chữa bệnh bằng thuốc Nam, một lương y có tâm và có tầm. Tôi biết đến thầy thuốc này qua một sự tình cờ mà một người bạn làm giáo viên giới thiệu lại. Anh bạn của tôi tên là K, cậu khen rằng “Thời buổi này cũng hiếm người làm được như ông thầy thuốc này vì cách làm việc của thầy y như cách làm của nhà chùa”, tôi đang nói về ông thầy thuốc Nam có…

Read More