download may-tinh Phần mềm hay thu-thuat-may-tinh 

Download tổng hợp bộ cài Windows XP chính thức của Microsoft

Xin chào các bạn, chắc hẳn những thế hệ đời đầu vẫn còn nhớ đến những phiên bản windows XP này, tuy hiệu suất của nó so với win 7/8/10 thì không bằng nhưng với dung lượng và tốc độ của nó thì không thể nói đến.
Download tổng hợp bộ cài Windows XP chính thức của Microsoft

I. Phiên bản được dùng nhiều nhất.

1. Windows XP Professional with Service Pack 3 (x86) – CD VL (English)
File Name: en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-73974.iso
Languages: English
SHA1: 66ac289ae27724c5ae17139227cbe78c01eefe40
Permalinks: Google Drive

2. Windows XP Professional with Service Pack 3 (x86) – CD (English)
File Name: en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_x14-80428.iso
Languages: English
SHA1: 1c735b38931bf57fb14ebd9a9ba253ceb443d459
Permalinks: Google Drive

II. Các phiên bản khác (Link trọn bộ bên dưới bài viết)

Windows XP Professional x64 Edition with SP2 – VL (English)
File Name: en_win_xp_pro_x64_with_sp2_vl_x13-41611.iso
Languages: English
SHA1: cd9479e1dbad7f26b8bdcf97e4aa71cbb8de932b

Windows XP Professional with Service Pack 2 (English)
File Name: en_winxp_pro_with_sp2.iso
Languages: English
SHA1: 7cd7058dbbfab108316b20fe4cef989abebf211f

Windows XP Professional with Service Pack 2- VL (English)
File Name: en_win_xp_pro_with_sp2_vl.iso
Languages: English
SHA1: f85aca2ff6807647d5da6e0f6a3dcfd3cbbc617b

Windows XP Professional N with Service Pack 3 (x86) – CD VL (English)
File Name: en_windows_xp_professional_n_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-78118.iso Languages: English
SHA1: a8143d52f60e4acc73d5f267f05ad833f034d453

Windows XP Professional N with Service Pack 3 (x86) – CD (English)
File Name: en_windows_xp_professional_n_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92445.iso
Languages: English
SHA1: 569b84652fd1b43505d9a8efe8667e456816880c

Windows XP Home with Service Pack 3 (x86) – CD (English)
File Name: en_windows_xp_home_n_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92393.iso
Languages: English
SHA1: f43b5bad8db60a25bb696183153ef856af839573

Windows XP Home N with Service Pack 3 (x86) – CD (English)
File Name: en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.iso
Languages: English
SHA1: 5a6b959ad24d15dc7ebd85e501b83d105d1b37c6

Windows XP Service Pack 3 (x86) – CD (English)
File Name: en_windows_xp_service_pack_3_x86_cd_x14-60489.iso
Languages: English
SHA1: 8fa76ccea145d050fc6a506ffbdedfe53282e5b4

Windows XP Professional x64 Edition (English)
File Name: en_windows_xp_professional_x64.iso
Languages: English
SHA1: 8e914f652dff0aa8fd16f41b583817c7e107bba5

File Name: en_winxp_home_with_sp2.iso
Languages:
English SHA1: 2306b5be4a068a5651b5d6c667d8149c8a6c4fe4
Đọc thêm »


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment