Windows Windows Server 

Download Windows Server 2012 iso 64bit full Crack

Windows Server 2012 là một hệ điều hành dành riêng cho máy chủ. Download Windows Server 2012 R2 Full Crack cho những bạn không có đủ tiền mua bản quyền Windows Server 2012 R2.

Download Windows Server 2012 iso 64bit full Crack

Tên file: WINDOWS SERVER 2012_EVAL_EN-US-IR3_SSS_X64FREE_EN-US_DV9

Windows sever 2012 R2 ISO

File Crack Windows Server 2012 R2:

Video Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2012

Leave a Comment