Driver Mẹo Windows 

Driver máy in Cannon 2900/2900b 32bit/64bit

1. Driver máy in Cannon 2900/2900b 32bit

– Cập nhật: 17/7/2015
– Issue Number : 0900785701
 [Windows 32bit] LBP2900/2900B CAPT Printer Driver (R1.50 Ver.3.30)

2. Driver máy in Cannon 2900/2900b 64bit

– Cập nhật: 14/4/2018
– Issue Number : 0100278201
[Windows 64bit] LBP2900/2900B CAPT Printer Driver (R1.50 Ver.3.30)

3. Driver máy in Cannon 2900/2900b 64bit dành cho Win 98/ME

– Cập nhật: 8/12/2011
– Issue Number : 0100183001
Canon Advanced Printing Technology for Canon LBP2900B R1.02 Ver.1.02 (Windows 98/Me)

Driver máy in Cannon 2900/2900b 32bit/64bit
(Nếu link bị hỏng vui lòng

Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment