CCNAX Networking 

Ebook 1001 CCNA Routing and Switching Practice Questions For Dummies PDF

Để có thể đạt được chứng chỉ Cisco CCNA Routing and Switching, bạn cần tiếp thu đầy đủ kiến thức hệ thống mạng, có khả năng hiểu rõ hoạt động LAN Switching, địa chỉ IP, định tuyến, công nghệ WAN,… Với cuốn sách ebook “1001 CCNA Routing and Switching Practice Questions For Dummies“, cuốn sách này sẽ cover rất nhiều chủ đề học CCNA với hơn 1001 câu hỏi phân tán ra đều các chủ đề trọng điểm
Ebook 1001 CCNA Routing and Switching Practice Questions For Dummies PDF
Thông tin chung về “Ebook 1001 CCNA Routing and Switching Practice Questions For Dummies PDF
  • Tên tài liệu : 1001 CCNA Routing and Switching Practice Questions For Dummies PDF
  • Tác giả : Glen E. Clarke
  • Số trang :  480
  • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
  • Format : PDF
  • Thể loại : Networking/CCNA
Download

Giới thiệu mục lục “Ebook 1001 CCNA Routing and Switching Practice Questions For Dummies PDF”
Part I: ICND 1 – Exam 100-101
Chapter 1: Networking Devices, Technologies, and Models
Chapter 2: Introduction to TCP/IP
Chapter 3: Subnetting and VLSM
Chapter 4: Introduction to Cisco IOS
Chapter 5: Basic Router Configuration
Chapter 6: Managing Cisco Devices
Chapter 7: Advanced Router Topics
Chapter 8: Static Routing
Chapter 9: Dynamic Routing Protocols
Chapter 10: Introduction to Switching
Chapter 11: Basic Switch Configuration
Chapter 12: Troubleshooting Network Communication
Chapter 13: Cisco Device Security Best Practices
Chapter 14: Introduction to Wireless Networking
Chapter 15: Introduction to WANs
Part II: ICND 2 – Exam 200-101
Chapter 16: ICND1 Review
Chapter 17: Switching Technologies
Chapter 18: Cisco IOS Fundamentals
Chapter 19: Router Essentials and Route Summarization
Chapter 20: RIP and OSPF
Chapter 21: Routing with EIGRP
Chapter 22: Configuring IP Services
Chapter 23: Frame Relay
Chapter 24: WAN Technologies
Part III: The Answers…

Leave a Comment