FLASH ĐẸP NOEL 015

Các bạn bấm Play để bắt đầu,  muốn xem lại bấm Replay để xem lại.
Bấm DOWNLOAD NOW để tải về.

DOWNLOAD NOW

Bấm NHÚNG VÀO WEB/BLOG để lấy code, các bạn có thể thay đổi kích thước của file bằng cách thay đổi số px ở mục Height (chiều cao) và Width (chiều rộng) để phù hợp với Web/Blog của mình.

<embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”500″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”https://7304088804181749065-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken1/106935.swf?attachauth=ANoY7cqaNoEvUJgi3mppUZbFyBgDX099gw5MkKK-97oZAGPOb5QHNUiWz4JFqsUxFD1c-n_2DxPG-oVGY5MKrl_Hh9dzAYP-wCDunO319RK5fzwjNWGzHJryU0lxhtoR1it4rDQkLTroWu6YnJDzjs-li6MEAgYJwhdommYfN79UZZEDS-Qw1tp9LOtJUmV-f1Hzb6GvsSe3&attredirects=0″ type=”application/x-shockwave-flash” width=”850″></embed>

Leave a Comment