[FONT] HELLO SUNSHINE SCRIPT – BỘ FONT ĐẸP LỘNG LẪY

Giới thiệu Hello Sunshine Script! một kiểu font thú vị vui tươi phông chữ đôi với cả đống của ký tự .Hello Sunshine Script có một lượng lớn các ký tự thay thế , cho phép bạn để làm cho mỗi từ trông hoàn toàn duy nhất để tiếp theo! Ligature cũng được bao gồm – để mang lại tính xác thực đúng với thiết kế của bạn. Nó có hỗ trợ đa ngôn ngữ với các ký tự có dấu cho người dùng quốc tế.Chú ý : bản font…

Read More