choi-blog Phần mềm tiện ích thu-thuat-blogspot 

Hiển thị bài viết trên trang chủ theo Label cho Blogspot

Xin chào các bạn! Hôm nay mình có ghé qua blog Mộc Gin có thấy một bài viết hướng dẫn hiển thị bài viết trên trang chủ theo Lable cho blogspot. Mình có lấy về và sửa một chút theo ý thích bản thân, nên share cho các bạn cùng sử dụng.
Cũng như có một số bạn cần tới tiện ích này khi template chưa tích hợp sẵn.
Hiển thị bài viết trên trang chủ theo Label cho Blogspot

Với tiện ích này bạn có thể show bài viết ra trang chủ theo một nhãn nhất định hoặc bài viết mới nhất.
Chúng ta bắt đầu tiến hành:
Đọc thêm »


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment