Phần mềm Thủ thuật 

Hiren's BootCD 15.2 – Chứa mọi công cụ cần thiết cho đĩa CD boot

Hiren’s BootCD 15.2 là phiên bản mới nhất hiện nay, nếu bạn chưa có thì có thể download và xem file hướng dẫn sử dụng Hiren’ Boot mới nhất này ở file phía cuối bài viết. Link download: http://hcm-mirrors.viettelidc.com.vn/hbcd/Hirens.BootCD.15.2.zip

Hiren’s BootCD là một CD Boot ( Khởi Động ) mà chứa trong nó có rất nhiều chương trình, công cụ khác nhau như theo dõi,chỉnh sửa phân vùng, sao lưu, phục hồi dữ liệu khi mất, kiểm tra sức khỏe ổ ứng..v.v….
Hướng dẫn làm đĩa HR BootCD 15.2 trên USB 1GB

Bước 1: Kết nối USB 1Gb trở lên

Bước 2:
Download và chạy USB Disk Storage Format link : http://www.hiren.info/download/freeware-tools/USBFormat.zip (34KB)
Bước 3:
Download grubinst_gui link: http://www.hiren.info/download/dos-files/grub4dos.zip

(179KB) chạy với quyền AdminBước 4:
Bỏ đĩa Hirent vào máy hoặc download source Hirent Boot về rồi giải nén chép tất cả vào USBBước 5:
Chép 2 tập tin grldr và menu.lst trong grub4dos.zip vào USBBước 6:
Khởi động lại máy và kiểm tra boot vào USB (nhấn F10 hoặc F12 để vào menu boot)

Leave a Comment