tlword Trang chủ 

[HỎI ĐÁP WORD] – Gõ chữ tiếng Việt trong Word bị nhảy cách khi có dấu???

[HỎI ĐÁP WORD] – Gõ chữ tiếng Việt trong Word bị nhảy cách khi có dấu???

Cách khắc phục: Word 2010
Bước 1: Vào File => Options => Advanced.
Bước 2: Tìm đến dòng lệnh: Use smart cut and paste bỏ dấu check => Ok hoàn thành.
Như vậy lỗi cách chữ khó chịu sẽ lập tức biến mất nhé!
Chúc các bạn thành công!

Leave a Comment