Adwords Tài liệu 

"Kết hợp Google analytics để tối ưu tài khoản adwords" Google Training

Tài liệu về “Chiến dịch nâng cao” do đội ngũ nhân viên của Google ở Singapore hướng dẫn cho các đối tác của Google tại Việt Nam ngày 11/07/2013. Mình chia sẻ cho Anh/Em để nghiên cứu về tối ưu các chiến dịch nâng cao của Google.

Nguồn: google

Leave a Comment