Internet Tips 

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Zippyshare upload file miễn phí

Nhatthienkt.net – Zippyshare là website miễn phí lưu trữ không giới hạn dung lượng chỉ giới hạn mỗi file tải lên không quá 200MB. Không yêu cầu đăng ký tài khoản mới được upload tuy nhiên chúng ta nên đăng ký tài khoảng đề dể quản lý tập tin của mình. 
Các tập tin có thể được tải về bất cứ lúc nào và thường xuyên. Zippyshare không giới hạn tập tin sống tức là sau 30 ngày không có lượt tải về tập tin đó vẫn đươc lưu trữ và không bị xóa. 
Hướng dẫn đăng ký tài khoản Zippyshare upload file miễn phí

Hướng dẫn đăng ký 1 tài khoản Zippyshare

Bước 1: Truy cập trang Zippyshare.com
Bước 2: Click vào Sign UP
Hướng dẫn đăng ký tài khoản Zippyshare upload file miễn phí

Leave a Comment