Thủ thuật máy tính Thủ thuật tiện ích Windows Windows Server Windows server 2008 

Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows

I) Bật Firewall

Bước 1: Start -> Run -> CMD -> Firewall.cpl -> OK

Bước 2: Kiểm tra xem Firewall đã được bật hay chưa. Trong hình dưới đây tính năng này vẫn chưa được bật, để bật Firewall ta chọn mục Turn Windows Firewall on or off như trong hình.

Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows

Bước 3: Click chọn hai ô Turn on Windows Firewall – > OK

Hướng dẫn bật Firewall

II) Mở port Remote Desktop sau khi bật Firewall.

Bước 1: Tại cửa sổ Windows Firewall click chọn mục Advanced Settings

Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows

Bước 2: Right Click Inbound Rules -> New Rule

Bước 3: Tại mục Rule Type – > Click chọn Custom -> Next

Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows

Bước 4: Tại mục Program -> Click chọn All Programs -> Next

bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows

Bước 5: Tại mục Protocol and Ports:

+ Protocol Type: Chọn TCP

+ Local Port: Chọn Specific Ports -> Nhập Port 3389, đây là Port mặc định của Remote Desktop hoặc nhập Port đã đổi.
Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows

Bước 6: Để nguyên thông số mặc định -> Next

bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows

Bước 7: Trong mục Action -> Click chọn Allow the connection -> Next

bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows

Bước 8: Chọn như trong hình -> Next

Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows

Bước 9: Đặt tên cho Rule theo mong muốn ở đây là Remote Desktop -> Finish

Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows

Bước 10: Kiểm tra xem Rule đã được tạo hay chưa, và các thông số cấu hình. Như trong hình là quá trình cấu hình Rule thành công.

Hướng dẫn bật Firewall và mở port cho Remote Desktop trên Windows

Đọc thêm:
>> Hướng dẫn mở Port trên Windows Server 2016/ 2012/ 2008/ 2003 để Remote Desktop


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment