Thủ thuật máy tính Tools Tuts 

Hướng dẫn cách lấy Direct Link Google Drive

Hướng dẫn cách lấy Direct Link Google Drive

Google Drive là trang cho upload các file dữ liệu lên mạng để chia sẻ và lưu trữ trực tuyến. Nhưng Google Drive không hỗ trợ cho lấy link tải trực tiếp (Direct link). Nhưng nếu bạn muốn lấy direct link từ Google Drive thì vẫn có cách để lấy link tải trực tiếp. Xem tiếp »


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment