Hướng dẫn cài đặt Customer Chat Facebook livechat Facebook mới nhất

Chào các bạn. Như các bạn đã biết có rất nhiều ứng dụng hỗ trợ chat trực tuyến cho website, blogger trong đó facebook cũng là ứng dụng chat được khá nhiều người dùng ( livechat facebook), tuy nhiên với livechat facebook khi chat trực tuyến nó sẽ chuyển vào chat trong Messenger của trang cá nhân người chat mà không còn ở trực tiếp trên website nữa. Hôm nay mình xin phép hướng dẫn cài đặt customer chat facebook, ứng dụng chat thông qua facebook nhưng khách hàng vẫn online trực tiếp trên website, blogger để chat với bạn.

huong-dan-cai-dat-customer-chat-facebook-cho-blogger-moi-nhat

Hướng dẫn cài đặt Customer Chat Facebook livechat Facebook mới nhất

Dưới đây là các bước hướng dẫn cài đặt customer chat facebook vào website , hoặc blogger của các bạn.

Bước 1: Cái đặt SDK facebook javascript.

Lưu ý: Ở bước này thường các template có ứng dụng facebook: Fanpage, comment facebook, like,share facebook thì đã có đoạn javascript này nên bạn có thể bỏ qua bước 1 này nha.
Vào phần Chủ đề –> Chỉnh sửa HTML tìm code <body> hoặc <body ….> hoặc &lt;body&gt;
Thêm code sau ngay dưới nó –> Lưu lại.

<!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->
<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk/xfbml.customerchat.js#xfbml=1&amp;version=v2.12&amp;autoLogAppEvents=1';
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

Thay your-app-id thành ID APP của bạn. Để tạo Id app facebook bạn vào facebook của bạn và truy cấp đường link:  https://developers.facebook.com/apps –> thêm ứng dụng mới để tạo.

Bước 2: Cài đặt nền tảng messenger trong Fanpage của bạn.

Truy cập vào Fanpage của bạn –> cài đặt –>Nền tảng Messenger –> Miền được đưa vào danh sách hợp lệ các bạn điền link website của bạn vào đó và ấn Lưu lại

Bước 3. Cài đặt custommer chat facebook vào website blogger của các bạn.

Thêm đoạn code bên dưới ngay  trên thẻ </body> hoặc &lt;!–<head/>–&gt;

<div attribution='setup_tool' class='fb-customerchat' logged_in_greeting='Chat cùng chúng tôi' logged_out_greeting='Chat cùng chúng tôi' page_id='ID-FANPAGE' theme_color='#29487d'></div>

Thay ID-FANPAGE thành ID Fanpage của bạn. Muốn biết Id Fanpage của bạn bạn chỉ cần vào trang https://findmyfbid.com/ điền link fanpage của bạn vào và ấn  Find numeric ID → là bạn có ngày id fanpage của bạn.

Xong đó lưu lại và vào website, bloger của bạn để kiểm tra. Mong răng những chia sẻ của mình sẽ hưu ích cho các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui.

.post-body {font-size: 15px}

Leave a Comment