Excel Văn phòng 

Hướng dẫn cài đặt trước khi sử dụng Exel 2007, 2013

Trong Exel cũng thế, các cài đặt mặc định là để sử dụng cho tiếng Anh, theo tiêu chuẩn của Mỹ nên có một số cài đặt không phù hợp trong tiếng Việt.
Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt mặc định như sau. Mình sẽ chỉ giải thích một số cái, vì giải thích hết sẽ rất dài dòng.

1. Cài đạt font chữ mặc định: 

– Vào Excel => Excel Otions

– Vào mục: Popular
– Chọn font mặc định và kích cỡ mặc định như hình sau.

2. Cài đặt tự động điền (AutoCorrect):
– Chọng mục: Proofing => AutoCorrect Otion 

– Bỏ chọn các mục:     Correct TWo INitial CAitals

                                    Correct accidental usage of cAPs LOCK key

3. Cài đặt lưu file:
– Chọn dang lưu file: 
   + Nếu trong đơn vị bạn phần lớn mọi người đều sử dụng Excel 2007 trở lên thì nên chọn lưu file kiểu mới để bảo mật hơn, chiếm dung lượng ít hơn, chọn mục: Excel Workbook (*.xlsx).

   + Nếu trong đơn vị bạn còn nhiều người sử dụng Excel 2003 thì nên chọn lưu file kiểu cũ thì bạn chọn mục: Excel 97-2003 Workbook (*.xls).

– Chọn thời gian tự động lưu file: Bạn chọn số phút tự động lưu file vào ô theo hình dưới, giá trị từ 1-120 phút lưu một lần.

3. Bỏ chức năng tự động hoàn thành giá trị của Cell (Auto Complete for cell value)
– Chức năng này có thể hữu dụng trong tiếng Anh, nhưng trong tiếng Việt thì nó không hiệu quả vì hay phát sinh các lỗi khi đánh tiếng Việt.
– Chọn mục: Advanced
– Bỏ chọn mục: Enable AutoComplete for cell value

4. Cài đặt phím tắt: Excel 2007 cho hiển thị một số phím tắt ở phía trên cùng cửa sổ, để thêm bớt các phím tắt này bạn thực hiện như sau:
– Bạn chọn mục: Customer
– Chọn phím tắt cần thêm ở phía bên trái và chọn: Add>>

– Nếu muốn bỏ phím tắt nào thì chọn phía bên phải và chọn: Remove

– Thay đổi vị trí phím tắt: Chọn phím tắt cần thay đổi vị trí và nhấn Move Up hoặc Move Down để di chuyển

Đối với Excel 2013 bạn cũng thực hiện tương tự

Leave a Comment