Joomla Mã nguồn New 

Hướng dẫn cài đặt và tạo database Xampp Server.

XAMPP là Chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) trên localhost , được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server và các công cụ như phpMyAdmin.XAMPP được viết tắt của X + Apache + Mysql + PHP + Perl: Phần mềm tạo Websever được nhiều người sử dụng nhất hiện nay.

Những ứng dụng được cài đặt từ XAMPP bao gồm

  1. Apache 2.4.4
  2. MySQL 5.6.11
  3. PHP 5.5.3
  4. phpMyAdmin 4.0.4
  5. FileZilla FTP Server 0.9.41
  6. Tomcat 7.0.42 (with mod_proxy_ajp as connector)
  7. Strawberry Perl 5.16.3.1 Portable
  8. XAMPP Control Panel 3.2.1 (from hackattack142)

Download phần mềm Xampp

Leave a Comment