Facebook Internet Tips 

Hướng dẫn Chặn người dùng trên Facebook

Nhatthienkt – Có rất nhiều lý do riêng tư hoặc đơn giản là không thích việc một người bạn phá rối, phiền toái đến trang Facebook (Fb) cá nhân của bạn. Do vậy bạn nên nghĩ đến việc chặn ngay (có thể hiểu là đuổi người đó ra khỏi trang Fb của bạn). Vậy bạn biết cách thực hiện chưa?

Chặn một thành viên, bạn bè trên facebook

Hướng dẫn Chặn người dùng trên Facebook

Leave a Comment