Kiến thức internet marketing hay 

Hướng dẫn Clear và Reset Print Spooler Queue trong Vista, Windows 7, Windows 8 và Windows 10

Nhatthienkt – Clear và Reset Print Spooler Queue là việc xóa và khôi phục lại danh sách các máy in được thiết đặt trong máy tính của bạn. Trong những trường hợp bạn không thể in ấn được thì hãy kiểm tra ngay qua bài viết này.

Tôi phát hiện lỗi này trên máy tính cá nhân của mình khi tôi không thể in bất cứ nguồn in nào, trong khi máy tính và máy in đã được kết nối thành công. Ý tôi muốn nhấn mạnh đến các driver trong máy, nó đầy đủ.
Tiếp đến tôi kiểm tra trong mục quản lý máy tin thì các máy in đã mất sạch. Như hình đã chụp ở dưới.
Hướng dẫn Clear và Reset Print Spooler Queue trong Vista, Windows 7, Windows 8 và Windows 10

Leave a Comment