choi-blog thu-thuat-blogspot 

Hướng dẫn khắc phục cấu trúc dữ liệu Hatom (thiếu Author, Update, Entry-Title) cho blogspot

Khắc phục lỗi Hatom cho Blogspot giúp site bạn tốt hơn được google index nhanh hơn và có hạng từ khóa tốt hơn trong SEO. Các lỗi thiếu author, thiếu update, thiếu entry-title là những lỗi thường thấy và phổ biến trên Blogspot.
Xem thêm: Tối ưu cấu trúc dữ liệu chuẩn cho blogspot
Hướng dẫn khắc phục cấu trúc dữ liệu Hatom (thiếu  Author, Update, Entry-Title) cho blogspot

Leave a Comment