Hướng dẫn NAT Port modem Viettel F600W modem nhà mạng Viettel

Hướng dẫn NAT port Modem Viettel F600W, cấu hình mở Port modem viettel để xem camera từ xa qua internet.
Các bạn hãy hiểu một cách đơn giản như sau: NAT Port là dùng để mở cổng cho phép một phần mềm hay một thiết bị nào đó truy cập từ xa thông qua internet.
Ví dụ để xem camera từ xa thông qua internet thì chúng ta phải mở Port modem cho phép camera ra ngoài mạng LAN. Việc mở port modem cũng khá đơn giản nếu chúng ta hiểu rõ cơ chế hoạt động của chúng.
>> Cấu hình NAT Port Remote Desktop Server

Hướng dẫn chi tiết cách mở Port Modem F600W Viettel
(Cách mở Port này áp dụng cho cả các Modem F668, F608 .. của Viettel )
Bước 1:
Đăng nhập modem cáp quang của Viettel F600W, F668, F608

mở port modem viettel f600w

User và Password mặc định của modem F600W là: admin

Bước 2: Tắt firewall cho F600W

NAT port modem viettel f600w

Để đảm bảo lưu lượng upload tốt, các bạn nên tắt firewall, nếu một số bạn còn dùng để bảo mật thì có thể chọn các mức khác nhau.

Bước 3: Nat port cho F600W, F668, F608

NAT port modem viettel
NAT port modem viettel F600W

4: Dùng các tên khác nhau cho  mỗi port.

6: Port đầu ghi bạn cần mở.
7: Địa chỉ tĩnh của đầu ghi.
8: Port đầu ghi cần mở (mỗi đầu ghi sẽ yêu cầu mỗi port khác nhau)
10: Kết quả nếu bạn nat port đúng
Làm lại các bước tương tự cho các port khác

Sau khi làm xong các bạn vào trang http://ping.eu/port-chk/ để kiểm tra xem đã mở port modem đúng hay chưa. Nếu kết quả kiểm tra báo Open là chúng ta đã mở Port modem thành công.

Leave a Comment