Internet Tips 

Hướng dẫn đổi mật khẩu Wifi Viettel nhanh nhất

Nhatthienkt – Như bài viết trước mình có hướng dẫn các bạn cách để xem ai đang dùng ké mạng Wifi của bạn. Bài viết này hướng dẫn các bạn tự động đổi mật khẩu Wifi của bạn khi có nhu cầu. Thực ra việc đổi mật khẩu là việc làm nhằm tránh nhiều thiết bị kết nối gây chậm đường truyền. Và tất nhiên cũng có nhiều cách khác nhau để hạn chế chia sẻ dữ liệu mạng như thay đổi Band Width (tần số), Channel (số thiết bị tối đa kết nối),…

Các bước đổi mật khẩu Wifi Viettel

Bước 1: Truy cập trang sau

https://192.168.1.1/ (Hãy nhấp tiếp tục truy cập không an toàn)
Đăng nhập vào tài khoản
Tên đăng nhập: admin
Mật khẩu: là dãy số trên thiết bị hoặc trên vỏ thiết bị wifi, thường là ZTE…….
Hướng dẫn đổi mật khẩu Wifi Viettel nhanh nhất


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment