Kiến thức internet marketing hay 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm QHTT giải bài toán vận tải

Đâu tiên hãy tải phần mềm tại đây hoặc bản không cần cài đặt tại đây

Bài toán quy hoạch tuyến tính giải bằng phương pháp đơn hình.
·          Bài toán đối ngẫu
·          Bài toán vận tải
·          Bài toán sản xuất

Hướng dẫn sử dung: Giải bài toán vận tải
Bước 1: Chạy chương trìnhvà chon bài toán cần giải sau đó chon số trạm thu phát tương ứng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm QHTT giải bài toán vận tải 
Bước 2: Nhập số liệu vào các ô
Bước 3: Chọn phương pháp giải vào Solve/ Phương pháp …
Hướng dẫn sử dụng phần mềm QHTT giải bài toán vận tải
Bước 4: Chọn nút Slove để giải

Ngoài ra có thể thực hiện xuất dữ liệu ra Word để tiện theo dõi. Vào Windown/cua so xuat sau đó copy.
VD: Với bài toán vận tải giải sau

Hướng dẫn sử dụng phần mềm QHTT giải bài toán vận tải
Bài toán được giả theo phương pháp cước phí nhỏ nhất (tức là giải tìm chi phí nhỏ nhất)
Ma trận đầu vào
S/R  
 R1: 101  
 R2: 75  
 R3: 85  
 R4: 10  
S1: 70  
 6
 2
 10
 0
S2: 100  
 4
 11
 8
 0
S3: 101  
 5
 8
 4
 0
 Bước 1
S/R  
 R1: 101  
 R2: 75  
 R3: 85  
 R4: 10  
 
S1: 70  
 7
 0
 12
 0
 r1 = 0
S2: 100  
 0
 4
 5
 -5
 r2 = 5
S3: 101  
 0
 0
 0
 -6
 r3 = 6
 s1 = -1
 s2 = 2
 s3 = -2
 s4 = 0
 
x  60 *   
x  10 *   
x  100
x  1
x  15 *   
x  85
 *   
 Bước 2
S/R  
 R1: 101  
 R2: 75  
 R3: 85  
 R4: 10  
 
S1: 70  
 7
 0
 12
 6
 r1 = 0
S2: 100  
 0
 4
 5
 1
 r2 = 0
S3: 101  
 0
 0
 0
 0
 r3 = 0
 s1 = 0
 s2 = 0
 s3 = 0
 s4 = -6
 
x  70
x  100
x  1
x  5
x  85
x  10
Phương án tối ưu của bài toán là :
0
70  
0
0
100  
0
0
0
1  
5  
85  
10  
Cước phí tối ưu là  F(x) = 925

 Blog: nhatthienkt – Chia sẻ thành công!

Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment