Hướng dẫn sử dụng phần mềm Tuts 

Hướng dẫn sử dụng PhotoScape 3.5

Hướng dẫn sử dụng PhotoScape 3.5

PhotoScape là một phần mềm miễn phí dùng để chỉnh sửa và thao tác trên ảnh kỹ thuật số. Chương trình cho phép bạn điều chỉnh kích cỡ, độ sáng, màu sắc, điều chỉnh các khung, bỏ mắt đỏ, làm mờ, và nhiều thứ khác. Bạn có thể điều chỉnh một lúc nhiều ảnh, chia nhỏ một ảnh ra làm nhiều phần, ghép nối các ảnh lại với nhau, tạo ảnh động GIF, chọn màu, đổi tên nhiều ảnh một lúc,v.v.. Xem tiếp »


Leave a Comment