Thủ thuật máy tính Tuts 

Hướng dẫn Take Ownership in Win (XP)

Hướng dẫn Take Ownership in Win (XP)

[Tut-03]

Vì sao phải Take Ownership in Win?

Vì có những Folder trong Win ta không thể xóa hay truy cập vào nó được. Khi truy cập vào hay xóa nó đi, bạn sẽ nhận được dòng báo lỗi "Access Denied".

Hay với các File không thể xóa.

Xem tiếp »


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment