choi-blog Phần mềm tiện ích thu-thuat-blogspot 

Hướng dẫn tạo mega menu cho blogspot hoàn toàn bằng CSS3

Ưu điểm của mega dropdown này là nó chỉ dùng CSS3 nên khá nhẹ, và một cái nữa là phần dropdown các bạn có thể tùy biến nhiều thứ trong đó, chứ không đơn thuần chỉ hiện các liên kết con. 
Bởi thế nó mới được gọi là mega menu. Và nhược điểm của menu này là chưa có responsive nên bạn có thể tuỳ biến một dạng menu dành cho màn hình nhỏ hơn.
Hướng dẫn tạo mega menu cho blogspot hoàn toàn bằng CSS3

Đọc thêm »

Leave a Comment