Máy tính Thủ thuật 

Hướng dẫn tắt màn hình đăng nhập trong Windows

Mỗi khi vào máy tính Windows thì bạn buộc phải nhập mật khẩu vào thì mới sử dụng được, việc này đảm bảo sự riêng tư cũng như tránh người khác lấy dữ liệu nhưng nếu không quan tâm về vấn đề này cho lắm trong khi thấy khó chiệu khi phải mất thời gian đăng nhập phiền phức thì tắt nó đi là tốt nhất.
Cách tắt màn hình đăng nhập trong win 8, win 8.1, win 10

Đọc thêm »

Leave a Comment