Kiến thức internet marketing hay 

Hướng Dẫn Trộn Thư Mail Merge Trong Word 2013 2010 2007 2003

      Trộn thư (Mail merge) trong word là thiết lập điền các thông tin khác nhau vào một vị trí xác định trên một văn bản được làm sẵn. Nó giúp các bạn tiết kiệm nhiều thời gian hơn trong công tác văn phòng. Để dể hiểu mình ví dụ một văn bản có nội dung như sau:

   

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ABC
ĐT: 05103.871.xxx
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                          –0o0–
GIẤY MỜI
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ABC
Kính mời: ……….. …………
Địa chỉ:………………….
Đúng vào lúc: 7 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2013
Đến tại: Hội trường UBND Xã ABC
Để: Dự buổi triển khai thực hiện thông tư 23 của Bộ Công An – Phổ biến xử lý luật vi phạm hành chính năm 2012.
Rất mong sự có mặt của …….  để buổi họp đạt kết quả tốt đẹp.
                                                ABC,ngày 30 tháng 10 năm 2013
                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
     Chỗ có dấu chấm sẽ được điền thông tin cho mỗi cá nhân với thông tin của họ. Do đó nó khác nhau và rất mất công nếu ta copy và thay đổi thông tin vào các chỗ có dấu chấm. Chính vì thế mà thủ thuật sử dụng Mail Merge thật sự cần thiết.

       Các bước làm đối với Word 2013

      Bước 1: +  Tạo một file Word hoặc Excel chứa thông tin với các trường cần thiết. Ví dụ mình tạo một file Word có tên là DuLieu nội dung như sau  
Hướng Dẫn Trộn Thư Mail Merge Trong Word 2013 2010 2007 2003


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment