Thủ thuật Trang chủ ttInternet 

Hướng dẫn vào Facebook bị chặn mới nhất cho tất cả các mạng

Đầu tiên các bạn vào C:WindowsSystem32Driversetc sau đó tìm và copy file hosts  ra màn hình Desktop. Click phải vào file Host, thêm đuôi file host thành host.txt  và mở lên bằng Notepad hay Wordpad sau đó “copy-patse”  các dòng mã phía dưới vào trong file hosts.

Sau đó lưu file hosts lại (Ctrl+S). Đã test thành công trên cả 3 mạng VNPT, FPT, Viettel…
Đổi tên file Host về lại như cũ (bỏ .txt). Xong copy và Paste file Host về lại C:WindowsSystem32Driversetc (vị trí file host lúc đầu)
Lưu ý: Nếu không copy và Paste được thì phải tắt các chương trình diệt Virus trước khi thực hiện
173.252.100.26 facebook.com
173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment