may-tinh thu-thuat-may-tinh 

Hướng dẫn xoá, loại bỏ biểu tượng mũi tên Shortcut Windows

Trên Windows, các biểu tượng Shortcut thường có một mũi tên nhỏ. Giả sử nếu bạn không thích các mũi tên nhỏ này, bạn có thể xóa bỏ chúng bằng cách sửa thiết lập Windows Registry. Tuy nhiên, cách thức thiết lập các thay đổi này có thể không an toàn cho máy tính.
Hướng dẫn xoá, loại bỏ biểu tượng mũi tên Shortcut Windows

Leave a Comment