Phần mềm đồ họa 

Hướng dẫn xóa vật thể trong ảnh bằng phần mềm photoshop

Khi chúng ta chụp một bức ảnh sẽ không tránh khỏi có những vật thể lạ, hay những người khác. Bạn muốn loại bỏ nó đi hãy xem video hướng đây.
Phần mềm chúng ta cần dùng là photoshop nhé.
Xem thêm:

  • Tăng tốc lưu file trong photoshop nhanh hơn 20 lần
  • Hướng dẫn làm ảnh tan biến bằng photoshop

Đọc thêm »

Leave a Comment