Thông tin nhà nước Thủ thuật kế toán 

Điện thoại, địa chỉ liên hệ các chi cục thuế tại Tp. Hồ Chí Minh

ĐIỆN THOẠI – ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Các Chi Cục Thuế Quận, Huyện Tại TP.HCM

STT
Đơn vị
Chức danh
Điện thoại
Fax
Ghi chú
1
Chi cục thuế Quận 1
115 Trần Quang Khải – Quận 1
Đặng Khắc Phúc
Chi cục Trưởng
38435485
38435485
Phạm Thị Minh Tuyết
Phó Chi cục trưởng
38435484
Phan Văn Dũng
Phó Chi cục trưởng
35265109
35265109
Hồ Thị Hương Thủy
Phó Chi cục trưởng
38465437
Nguyễn Thị Bích Thủy
Phó Chi cục trưởng
35024858
Đội trước bạ & thu khác
35265104
Đội Tuyên truyền hỗ trợ
38466405
38481667
38481668
Đội HC-NS-TV-AC
38465625
38465625
Đội QLN-CCN
62906003
Đội KK-KTT& TH
38466403
38465417
Đội Kiểm tra Nội bộ
38435482
Đội Kiểm tra thuế 1
62906002
Đội Kiểm tra thuế 2
38435483
38435483
Đội Kiểm tra thuế 3
38481665
38481665
Đội Kiểm tra thuế 4
38481625
38481625
Đội Kiểm tra thuế 5
35265107
35265107
Đội Kiểm tra thuế 6
38466406
38466406
Đội Kiểm tra thuế 7
35265105
35265105
Đội thuế Phường
Nguyễn Thái Bình
62910833
Đội thuế Phường Bến Nghé
38468065
Đội thuế Phường Bến Thành
38435481
Đội thuế chợ Bến Thành
62910834
Đội thuế Phường ĐaKao
35265103
Đội thuế Phường Tân Định
35265108
Đội thuế LP Cầu ông Lãnh –
Cầu Kho – Cô Giang
38465330
Đội thuế Phường Phạm Ngũ Lão
38466404
Đội thuế P.Nguyễn Cư Trinh
35265110
2
Chi Cục thuế Quận 2
Đường Liên tỉnh lộ 25B – Khu Hành chính – P.Thạnh Mỹ Lợi – Q2
Lâm Thái Bình
Chi Cục Trưởng
37423432
Nguyễn Trọng Dụng
Phó Chi Cục trưởng
37423439
Đỗ Thị Tuyến
Phó Chi Cục trưởng
37423436
Lê Văn Thạch
Phó Chi Cục trưởng
37423448
Đội HC-NS-TV-AC
Bộ phận Ấn chỉ
37423446
37423443
37423440
Đội Tổng hợp –
Nghiệp vụ – Dự toán
37423438
Đội Kê Khai -KTT & Tin học
37423442
37423435
Đội Kiểm tra nội bộ
37423437
Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NTT
37423431
37423486
Đội Quản lý thuế TNCN
37425211
Đội thuế Liên phường
37423488
Đội Kiểm tra thuế số 1
37423485
Đội Kiểm tra thuế số 2
37423441
Đội thu LPTB và thu khác
37423487
37423433
Đội Quản lý nợ và
cưỡng chế nợ thuế
37423483
3
Chi cục thuế Quận 3
Địa chỉ:152-154 Võ Văn Tần – Phường 6-Quận 3
Điện thoại trực 24/24: 22137206      Fax: 39349636
Phạm Thị Hai
Chi cục trưởng
39344396
Phạm Văn Bê
Phó Chi cục trưởng
22137294
Nguyễn Đức Ơn
Phó Chi cục trưởng
22137245
Phạm Lê Khương
Phó Chi cục trưởng
22137584
Nguyễn Đức Hoà
Phó Chi cục trưởng
22137243
Đội HC-NS-QT-TV-AC
Tổng đài
39349001
39349002
38249636
Đội TTHT
39349391
39349392
Đội QLN-CCN thuế
22137208
Đội KK-KTT &TH
Đội Kiểm tra thuế số 1
Đội Kiểm tra thuế số 2
22137594
Đội Kiểm tra thuế số 3
39349390
Đội Kiểm tra nội bộ
Đội thuế Liên phường 1
Đội thuế Liên phường 2
Đội LPTB và Thu khác
22137594
Đội Nghiệp vụ dự toán
Bộ phận thuế TNCN
39349390
Bộ phận TCCB
Bộ phận kế toán tài vụ
22137208
39349398
Bộ phận Ấn chỉ
4
Chi cục thuế Quận 4
31-33 Đoàn Như Hài – P12-Q4
Phạm Đức Thuận
Phó Chi cục Trưởng
39400026
Phạm Thị Thanh Phượng
Phó Chi cục trưởng
38268313
Đồng Văn Nghĩa
Phó Chi cục trưởng
39400026
Lê Thanh Hải
Phó Chi cục Trưởng
39301483
Đội Kiểm tra thuế số 1
38254565
Đội Kiểm tra thuế số 2
38254568
Đội Nghiệp vụ – Dự toán
39432027
Đội HC-NS-QT-TV-AC
39433524
38268310
Đội KK-KTT& TH
38268312
Đội trước bạ & thu khác
38268311
Đội thuế Liên Phường chợ
38254566
Đội QLN-CCN
39434706
Đội Tuyên truyền hỗ trợ
39432026
Bộ phận Ấn chỉ
39433523
Điểm thu Kho bạc
39433525
Đội Bảo vệ
39433522
5
Chi cục thuế Quận 5
262-264 Trần Phú – P8 -Q5
Nguyễn Thị Lan
Chi cục Trưởng
35089434
Đặng Quang Vinh
Phó Chi Cục trưởng
35089435
Cao Thanh Hải
Phó Chi Cục trưởng
35089438
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Phó Chi Cục trưởng
35089436
Lê Thị Cúc
Phó Chi Cục trưởng
35089437
ĐT đường dây nóng
0903921838
Đội Tuyên truyền hỗ trợ
39235611-232
39241340
Đội .KK-KTT & TH
39235611-224
39235225
Đội Kiểm tra Nội bộ
39235611-239
Đội QLN – CCN
39235611-234
Đội LPTB – Thu Khác
39235611-204
Đội Nghiệp vụ – Dự toán
39235611-221
Đội thuế TNCN
39235611-237
Đội HC-NS-QT-TV-AC
39235611-200
39242684
Đội Kiểm tra thuế số 1
39235611-219
Đội Kiểm tra thuế số 2
39235611-213
Đội Kiểm tra thuế số 3
39235611-236
Đội kiểm tra thuế số 4
39235611-202
Đội thuế LP 1,2,3,4
39560922
Đội thuế LP 5,6,10,13
38547836
Đội thuế LP 11,12,15
39550856
Đội thuế LP 7,8,9, An Đông
39351304
Đội thuế LP 14, Đồng Khánh
38593236
6
Chi Cục thuế Quận 6
683 Hồng Bàng – P6-Q6
Hồ Anh Lâm
Chi cục Trưởng
39691709
Phạm Hoàng Khanh
Phó Chi Cục trưởng
39695488
Đinh Thị Ngọc
Phó Chi Cục trưởng
39609459
Trần Minh Đức
Phó Chi Cục trưởng
Đội HC-NS-QT-TV-AC
39697715
39697715
Đội Tuyên truyền hỗ trợ
39697716
39697716
Đội KK-KTT& TH
39694369
39694369
Đội Kiểm tra thuế 1
39609812
39609812
Đội Kiểm tra thuế 2
39697968
39697968
Đội Kiểm tra thuế 3
39609812
39609812
Đội Kiểm tra Nội bộ
39697970
39697970
Đội QLN – CCN
39609811
39609811
Đội thu LPTB & thu khác
39693072
Đội Nghiệp vụ – Dự toán
39695489
Đội thuế LP 1, 2
39609815
Đội thuế LP 3, 4, 7, 8
39609813
Đội thuế LP 5, 6, 9
39695487
Đội thuế LP 10, 11
39694370
Đội thuế LP 12, 13, 14
39694368
Đội thuế chợ Bình Tây
39521804
Đội thuế TNCN
39694368
7
Chi cục thuế Quận 7
350 Huỳnh Tấn Phát – P.Bình Thuận – Quận 7
Phạm Trí Dũng
Chi Cục Trưởng
38722269
Đào Thị Tuyết Hồng
Phó Chi Cục trưởng
38722116
Nguyễn Thị Ngọc Trang
Phó Chi Cục trưởng
22131550
Bùi Quang Trung
Phó Chi Cục trưởng
Đội KK-KTT& TH
38722115
Đội Tuyên truyền hỗ trợ
37720473
22131556
Đội HC-NS- QT-TV-AC
38720242
38720242
Đội trước bạ & thu khác
38728757
Đội Kiểm tra nội bộ
38722117
Đội Kiểm tra thuế số 1
22131558
Đội Kiểm tra thuế số 2
38728758
22131555
Đội thuế Thu nhập Cá nhân
38725156
Đội Nghiệp vụ – Dự toán
22131557
Đội QLN-CCN
22131553
Đội thuế Liên phường
22131551

22131552
Phòng Lưu trữ hồ sơ
22131554
Điểm thu Kho bạc
38727905
8
Chi cục thuế Quận 8
7A-8A Bùi Minh Trực – P5-Q8
Vũ Văn Hoàng
Chi Cục Trưởng
38504791
Mai Thành Tao
Phó Chi Cục Trưởng
38503470
Phan Thái Nguyệt
Phó Chi Cục Trưởng
38503536
Đội HC-NS-QT-TV-AC
38501032
39816460
Bộ phận Ấn Chỉ
39810439
Đội Kiểm tra thuế 1
39812686
39813386
Đội QLN-CCN
39812686
Đội Kiểm tra thuế 2,3,
Nghiệp vụ – Dự toán
39815343
Đội Thu trước bạ & thu khác
39810515
Đội KK-KTT& TH
38568501
Đội Tuyên truyền hỗ trợ
38503471
39820826
Đội Kiểm tra thuế 4 và
Liên Phường 1,2
38504575
9
Chi Cục thuế Quận 9
25 B Lê Văn Duyệt – P.Hiệp Phú – Quận 9
Đỗ Văn Dũng
Chi Cục Trưởng
38973350
Nguyễn Thị Thu Vân
Phó Chi Cục Trưởng
38973352
Nguyễn Thị Thanh Hoa
Phó Chi Cục Trưởng
38973351
Trần Ngọc Linh
Phó Chi Cục Trưởng
Đội trước bạ & thu khác
37305611
Đội KK-KTT& TH
38973354
Đội HC-NS-QT-TV-AC
38973353
Đội Tuyên truyền hỗ trợ
37308337
37308377
Đội Nghiệp vụ – Dự toán
39682769
Đội Kiểm tra thuế số 1
37360881
37305607
Đội Kiểm tra thuế số 2
37305609
Đội Kiểm tra thuế số 3
39682766
Đội thuế Liên Phường
37305610
Đội thuế TNCN
37309078
Đội Kiểm tra Nội bộ
39682766
Đội QLN-CCN
37305608
10
Chi cục thuế Quận 10
3/1 Thành Thái – P14-Q10
Nguyễn Mạnh Khôi
Chi Cục Trưởng
38637658
Nguyễn Anh Tài
Phó Chi Cục Trưởng
38641213
Nguyễn Thị Cúc
Phó Chi Cục Trưởng
38641214
Trần Thị Kim Định
Phó Chi Cục Trưởng
38656692
Đội HC-NS-QT-TV-AC
38658421
38635873
35015463
35015462
35015460
Đội Nghiệp vụ Dự toán
38669894
Đội Tuyên truyền hỗ trợ
38662801
38661032
Đội KK-KTT& TH
38656694
35015458
Đội QLN-CCN
38669895
Đội KTNB
38662179
Đội trước bạ & Thu Khác
38641160
Đội Kiểm tra thuế 1
35015450
Đội Kiểm tra thuế 2
38644764
38644764
Đội Kiểm tra thuế 3
35015448
Đội Kiểm tra thuế 4
38641161
Đội thuế TNCN
38645797
Đội thuế LP 1
35015451
Đội thuế LP 2
35015430
Đội thuế LP 3
35015457
11
Chi Cục thuế Quận 11
270 Bình Thới – P10 – Quận 11
Lã Thị Xuân Lan
Chi cục Trưởng
39637438
Lâm Hoàng Oanh
Phó Chi Cục trưởng
39630591
Hoàng Việt Cường
Phó Chi Cục trưởng
39630824
Nguyễn Thị Hồng Vân
Phó Chi Cục trưởng
39630587
Đội HC-NS-QT-TV-AC
39630585
39630827
39635385
Đội Nghiệp vụ & Dự toán – TTHT
39630825
39630584
39630588
39635386
Đội KK-KTT& TH
39630590
39631052
Đội Kiểm tra thuế số 1
39630586
39636798
39637440
Đội Kiểm tra thuế số 2
39630822
39635384
39636591
39637439
Đội Kiểm tra thuế số 3
39636384
39636867
Đội Kiểm tra thuế số 4
39636592
39636866
Đội Kiểm tra Nội bộ
39630826
39630589
Đội QLN-CCN
39630820
Đội trước bạ & thu khác
39631051
Đội thuế Liên phường 1-3 –
5-10 -14 -Chợ Bình Thới
39630823
Đội thuế LP 2 – 8 – 9 – 16 –
Chợ Lãnh
Binh Thăng
39630821
Đội thuế LP 4 – 6 – 12 – 13 –
Chợ Thiếc – chợ Phú Thọ
39630828
Đội thuế LP 7-11 -15 – Chợ Chim Xanh
39630819
Đội thuế TNCN
39637021
12
Chi cục thuế Quận 12
27-QL1A – P.Tân Chánh Hiệp (36 Quốc Lộ 1A – P.Đông Hưng Thuận – Quận 12)
Nguyễn Minh Quang
Chi Cục Trưởng
38916818
Đỗ Thị Xuân Mai
Phó Chi Cục trưởng
38916816
Nguyễn Mạnh Hoan
Phó Chi Cục trưởng
38916817
Nguyễn Văn Ba
Phó Chi Cục trưởng
38916815
Đội HC-NS-QT-TV-AC
38917478
37155734
Đội Kiểm tra thuế 1
(Bộ phận kiểm tra nội bộ)
38917477
37153146
Đội Kiểm tra thuế 2
38916813
Đội QLN-CCN
38916814
Đội KK-KTT & TH
38917432
Đội Tuyên truyền hỗ trợ
(Bộ phận trả lời chính sách)
38916812
38917431
Đội thu LPTB & thu khác
37155735
Đội Nghiệp vụ dự toán
38916819
Đội thuế TNCN
38196820
Đội thuế LP Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp, Hiệp Thành
37157497
38837830
37171442
37170193
Đội thuế LP Đông Hưng Thuận
Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận
37151792
38833819
35376435
Đội thuế LP Thạnh Lộc, Thạnh Xuân A, An Phú Đông, Thới An
38919296
37165094
37195680
37170195
13
Chi cục thuế Huyện Bình Chánh
C11/11 Ấp 3 Xã Tân Quý Tây – Huyện Bình Chánh
Nguyyễn Xuân Thành
Chi cục Trưởng
37523923
Nguyễn Văn Hòa
Phó Chi Cục Trưởng
37524435
Đoàn Công Quí
Phó Chi Cục trưởng
38869530
Nguyễn Thị Ngọc Dung
Phó Chi Cục trưởng
Đội HC-NS-QT-TV-AC
37524922
37523924
37523924
Đội Nghiệp vụ dự toán-
Tuyên truyền hỗ trợ
37523872
35372823
Đội KK-KTT& TH
35372824
Đội Kiểm tra thuế số 1
37523873
Đội Kiểm tra thuế số 2
37523921
Đội Kiểm tra Nội bộ
37524923
Đội Quản lý Nợ –
Cưỡng chế nợ thuế
37523922
Đội thuế Thu nhập Cá nhân
37524923
Đội LX P.V Hai -LMXuân –
Bình Lợi – Vĩnh Lộc A-
Vĩnh Lộc B-Tân Kiên – Tân Túc-
Tân Nhựt
37523875
Đội LX Bình Hưng – Phong Phú –
Đa Phước-Qui Đức- Tân Quý Tây –
Hưng Long-An Phú Tây – Bình Chánh
37523875
Đội thuế Trước bạ và thu khác
37523920
14
Chi cục thuế Quận Bình Tân
528 Kinh Dương Vương – P.An Lạc A – Q.Bình Tân
Lương Thị Duyên
Chi Cục Trưởng
38765492
Phan Văn Giàu
Phó Chi Cục trưởng
38776149
Trần Quang Phúc
Phó Chi Cục trưởng
37526852
 Nguyễn Kim Qưới
Phó Chi Cục trưởng
Nguyễn Văn Đức
Phó Chi Cục trưởng
Đội Tuyên truyền hỗ trợ
37526842
Đội KK-KTT & TH
38750249
38761594
Đội Kiểm tra thuế số 1
37524924
38750448
Đội Kiểm tra thuế số 2
38776165
37524943
Đội QLN-CCN
37526843
Đội Thuế trước bạ & thu khác
38760282
Đội Nghiệp vụ – Dự toán
38776151
38776151
Đội HC-NS-QT-TV-AC
38776150
37524941
38776150
Đội thuế P.An Lạc, An Lạc A
38776166
Đội thuế LP Bình Trị Đông,
Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B
38776550
Đội thuế LP Tân Tạo, Tân Tạo A
38776166
Đội thuế LP Bình Hưng Hoà,
Bình Hưng Hoà A, Bình Hưng Hoà B
37524943
15
Chi cục thuế Quận Bình Thạnh
368 Bạch Đằng – P14 – Q.Bình Thạnh
Trần Văn Đức
Chi Cục Trưởng
22439284
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
Phó Chi Cục Trưởng
22439283
Phan Tám
Phó Chi Cục Trưởng
22439285
Trương Ngọc Hiệp
Phó Chi Cục Trưởng
Đội Kiểm tra Nội bộ
38030003
Đội Kiểm tra thuế số 1
35510181
Đội Kiểm tra thuế số 2
38417629
Đội Kiểm tra thuế số 3
35108119
Đội Kiểm tra thuế số 4
38412349
Đội trước bạ & Thu Khác
35513572
Đội Nghiệp vụ & dự toán
22439286
Đội QLN-CCN
22439286
Đội KK-KTT-KTT & TH
38434314
Đội Tuyên truyền hỗ trợ
35510304
Đội HC-NS-QT-TV-AC
35109937
38412370
Đội thuế TNCN
22439287
Đội thuế Liên phường 1
38434313
Đội thuế Liên phường 2
22439282
Đội thuế Liên phường 3
22439281
Đội thuế chợ Bà Chiểu
38433144
Bộ phận một cửa
35108118
16
Chi cục thuế Huyện Cần Giờ
Đường Đào Cử – TT Cần Thạnh – Huyện Cần Giờ
Hồ Minh Đức
Chi Cục trưởng
22321446
Trương Văn Hiệp
Phó Chi Cục Trưởng
37861582
Đội HC-NS-QT-TV-AC
38740742
38740587
Ấn chỉ
22400581
Kế toán
22400361
Bảo vệ
22400514
Đội Nghiệp vụ – Dự toán
22400425
22400510
38740303
Đội KK-KTT& TH
22400370
22400392
38740083
Đội trước bạ & thu khác
22400385
38740298
Đội kiểm tra thuế
22400493
38740741
Đội thuế Liên xã
22400592
22400671
38740170
Đội thu Xã Long Hòa
22400591
Đội thuế xã Lý Nhơn
22400596
Đội thuế xã An Thới Đông
22400582
Đội thuế xã Tam Thôn Hiệp
22400691
Điểm thu xã Bình Khánh
22400674
17
Chi cục Thuế Huyện Củ Chi
KP7 – TT Củ Chi – Huyện Củ Chi
Nguyễn Văn Sơn
Chi Cục trưởng
38921410
37925097
Lê Minh Tân
Phó Chi Cục Trưởng
37925570
Đào Văn Quý
Phó Chi Cục Trưởng
38921409
Trần Thị Nhắng
Phó Chi Cục Trưởng
37925568
Nguyễn Văn Toàn
Phó Chi Cục Trưởng
Đội Tuyên truyền hỗ trợ – NVDT
35044786
Đội KK-KTT& TH
38921438
38920417
Đội Thanh tra & Kiểm tra thuế
38921034
37923956
38921034
Đội HC-NS-QT-TV-AC
37923978
37906719
37909324
37906532
Đội thuế TNCN
37925569
Đội QLN-CCN
37923980
Đội thuế trước bạ & thu khác
37925096
Đội thuế Liên xã số 1
22483547
22483550
Đội thuế Liên xã số 2
38929163
Đội thuế Liên xã số 3
37946371
Đội liên xã số 4
38828268
Đội thuế Liên xã số 5
22483454
22483435
37961402
18
Chi cục thuế Quận Gò Vấp
308 Nguyễn Văn Nghi – P7- QGV
Lâm Hồng Thúy Nga
Chi Cục Trưởng
38944676
Phạm Tuấn Anh
Phó Chi Cục Trưởng
39891713
Hoàng Kim Nghĩa
Phó Chi Cục Trưởng
39894432
Trần Việt Thắng
Phó Chi cục Trưởng
39897072
Nguyễn Mạnh Trung
Phó Chi cục Trưởng
36016873
Đội HC-NS-QT-TV-AC
39896434
39897404
38944090
38944090
Đội trước bạ nhà đất -PLP
39891389
Đội Tuyên truyền hỗ trợ
39894436
39894437
39897410
Đội Nghiệp vụ -Dự toán
39897366
Đội QLN-CCN
39897365
Đội KK-KTT& TH
38944677
38955937
Đội Kiểm tra thuế số 1
39894434
39897406
Đội Kiểm tra thuế số 2
38944963
38941901
39897409
Đội Kiểm tra thuế số 3
39896435
39897405
Đội Kiểm tra thuế số 4
39897364
39897407
Đội Kiểm tra Nội bộ
39894435
39897408
Đội thuế Liên phường 1
39856671
Đội thuế Liên phường 2
38951289
Đội thuế Liên Phường 3
39966937
Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân
22167314
19
Chi cục thuế huyện Hóc Môn
90 Bà Triệu – TT Hóc Môn
Hà Văn Thành
Chi Cục Trưởng
38913905
Phạm Ngọc Tuyết
Phó Chi Cục Trưởng
38913904
Huỳnh Văn Trung
Phó Chi Cục Trưởng
37101294
Mai Thị Ngọc Dung
Phó Chi Cục Trưởng
37106464
Đội Nghiệp vụ – Dự toán
62511497
Đội KK-KTT& TH
38913182
Đội Thanh tra thuế
38913000
62513696
37106363
Đội HC-NS-QT-TV-AC
62511495
37101293
62511495
Đội QLN-CCN
38910428
Đội thuế TNCN
37106530
Đội thuế Thị trấn
38914160
Đội thuế TH-TTH-XTS
37130691
Đội thuế TTT-ĐT-NB
38915562
Đội thuế TX-TC-XTĐ
37184386
Đội thuế BĐ-XTT
37126003
Đội thuế trước bạ
37126003
20
Chi cục thuế huyện Nhà Bè
296A ấp 1, Nguyễn Bình – xã Phú Xuân – Huyện Nhà Bè
Nguyễn Ngọc Minh
Chi Cục Trưởng
37827808
Vũ Thị Minh
Phó Chi Cục Trưởng
37827807
Trần Thanh Dân
Phó Chi Cục Trưởng
37770575
Đội HC -NS- QT-TV-AC
37770480
37827722
37827722
Đội Nghiệp vụ Dự toán –
Tuyên truyền Hỗ trợ
37827921
Đội KK-KTT&TH
37827806
Đội trước bạ & thu khác
37827804
Đội QLN- CCN
37828110
Đội kiểm tra thuế 1
37827805
Đội kiểm tra thuế 2
37828391
37828391
Đội thuế Thị Trấn
37810268
Đội thuế xã Phú Xuân
37827395
Đội thuế Liên xã
37770726
Đội thuế xã Nhơn Đức
37821662
21
Chi cục thuế quận Phú Nhuận
145/9 Nguyễn Văn Trỗi – P11-Quận Phú Nhuận
Nguyễn Văn Dũng
Chi Cục Trưởng
38475891
Nguyễn Ngọc Thu
Phó Chi Cục Trưởng
38475890
Trương Thị Lệ Hằng
Phó Chi Cục Trưởng
38475892
Cao Văn Tỵ
Phó Chi Cục Trưởng
38446157
Nguyễn Văn Linh
Phó Chi Cục Trưởng
Đội HC-NS-QT-TV-AC
38445658
39976711
39972743
Đội Kiểm tra Nội bộ
38442182
Đội Kiểm tra thuế 1
38446162
Đội Kiểm tra thuế 2
39974355
38446155
Đội Kiểm tra thuế 3
39971162
38446149
Đội Kiểm tra thuế 4
38463083
38446129
Đội quản lý Liên Phường 1, 2, 3,
4, 5, 7, 9,Chợ Nguyễn Đình Chiểu
38463082
Đội quản lý Liên phường
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, Chợ Trần Hữu Trang,
Chợ Phú Nhuận
38475071
Đội KK-KTT& TH
38454199
38445626
Đội Tuyên truyền hỗ trợ
39971163
38446124
Đội thu LPTB & thu khác
39974329
Đội QLN-CCN
38445112
22
Chi cục thuế Quận Tân Bình
450 Trường Chinh – P13 – Q.Tân Bình
Nguyễn Ngà
Chi Cục trưởng
38102097
38120100
Lê Phú Tuyến
Phó Chi Cục trưởng
38102094
Lê Thị Hồng
Phó Chi Cục trưởng
38102095
Trần Thị Thu Hà
Phó Chi Cục trưởng
22475444
Trần Quang Sanh
Phó Chi Cục trưởng
38102096
Đội Tuyên truyền hỗ trợ
38109989
38126816
38105554
Đội HC-NS-TV
38102090
38120100
22475773
Đội Quản lý ấn chỉ
38125316
Đội trước bạ và thu khác
38121936
Đội QLN-CCN
22183838
Đội thuế TNCN
22178855
Đội KTNB
38102091
38125197
Đội KK-KTT& TH
38102093
38425193
Đội Nghiệp vụ dự toán
38425197
Đội Kiểm tra thuế số 1
38102098
38125198
Đội kiểm tra thuế số 2
38125196
Đội Kiểm tra thuế số 3
38425205
22192279
Đội Kiểm tra thuế số 4
38102092
38425191
Đội Kiểm tra thuế số 5
38425203
Đội Kiểm tra thuế số 6
38425201
38425190
23
Chi cục thuế Quận Tân Phú
945 Âu Cơ – P.Tân Sơn Nhì – QTân Phú
Trụ sở mới: 184-186 Lê Trọng Tấn – P.Tây Thạnh – Quận Tân Phú
Phạm Ngọc Anh
Chi Cục trưởng
38127721
Huỳnh Thị Ngọc Ánh
Phó Chi Cục trưởng
38127715
Nguyễn Văn Nam
Phó Chi Cục trưởng
38127718
Võ Thanh Tùng
Phó Chi Cục trưởng
38427581
Đội HC-NS-QT-TV-AC
38122141
38122141
Đội Nghiệp vụ dự toán –
Tuyên truyền hỗ trợ
38127716
38127716
Đội Kiểm tra Nội bộ
38127717
Đội QLN-CCN
38126718
Đội KK-KTT& TH
38127720
38106721
38127720
Đội Kiểm tra 1
38127719
Đội Kiểm tra 2
38125747
Đội Kiểm tra 3
38106733
Đội TNCN
38106709
Đội Trước bạ & thu Khác
38124030
24
Chi cục thuế Quận Thủ Đức
16 – Đường 6 -KP5 – P.Linh Chiểu – Q.Thủ Đức
Lê Văn Thanh
Chi Cục Trưởng
38961591
Lê Thanh Hùng
Phó Chi cục Trưởng
38960488
Nguyễn Thị Quỳnh Dung
Phó Chi cục Trưởng
38966237
Lê Thanh Bình
Phó Chi cục Trưởng
37225573
Đội KK-KTT-TH
38972150
37225740
Đội Kiểm tra thuế 1
37220718
37220716
Đội Kiểm tra thuế 2
38963771
37225301
Đội Kiểm tra thuế 3
37220717
37225695
Đội Kiểm tra thuế 4
38978201
Tổ chức Thi đua
37225302
Đội Trước bạ & thu khác
37225571
37225300
Tài vụ – Ấn chỉ
38978203
Đội Tuyên truyền hỗ trợ
37225696
38978202
38972494
Đội QLN-CCN
37220715
Đội Hành chính
38962825
38962825
Đội Nghiệp vụ – Dự toán
37225574
Đội thuế Thu nhập Cá nhân
37225798
Bộ phận UNT phường
38960586
38966679

Leave a Comment