Kiến thức internet marketing hay 

Kết nối đến Internet bằng cách nào

[Nhatthienkt] – Làm thế nào để bạn có thể vào được mạng Internet, bạn cần có những thiết bị và công cụ gì?

Nhìn cách kết nối dưới bạn sẽ hình dung về một kết nối thành công để có thể truy cập vào mạng Internet.

Bài 2 -  Kết nối đến Internet bằng cách nào

Chúng ta cần có một thiết bị nhận dữ liệu từ máy tính lên trung tâm xử lý sau đó nó được gửi lên mạng toàn cầu và truyền tải về lại máy tính.
Các cách có thể kết nối vào mạng Internet phổ biến hiện nay 

1. Sử dụng môđem qua đường điện thoại cố định có dây.

Bài 2 -  Kết nối đến Internet bằng cách nào

Bạn chỉ cần mua Modem có các cổng kết nối như hình trên. Máy tính cần được cài đặt mô đem và kết nối qua đường dây điện thoại. Hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP Internet Service Provider) để được cung cấp quyền truy cập (tên truy cập (User name), mật khẩu (Password), số điện thoại truy cập).

Leave a Comment