BHXH Thủ thuật kế toán 

Khắc phục lỗi “Access to the path 'D:KBHXHKBH.CONFIG' is denied” trên KBHXH

       Khi bạn khởi động phần mềm KBHXH thì xuất hiện thông báo lỗi:
“Access to the path ‘D:KBHXHKBH.CONFIG’ is denied”

khi đóng thông báo này lại thì xuất hiện thông báo tiếp:

 “Access to the path ‘D:KBHXHData313282264TP3966PConfig.xml’ is denied”

Đây chính là lỗi liên quan đến quyền truy cập (Administrator) đối với phần mềm KBHXH
       Nguyên nhân:    rất có thể là do máy tính của bạn chỉ có quyền đọc (Read) trên phần mềm KBHXH.
      Cách khắc phục: thì chỉ có 1 cách duy nhất, đó là bạn phải đặt lại quyền quản trị trên phần mềm KBHXH, thay đổi Read thành Full control
 – Bước 1: R_Click Mycomputer/Properties/Computer name  (Tên máy: XIUBDP08NESKTFD)
 – Bước 2: R_Click thư mục KBHXH/Properties/Security/Group or Usernames
 – Bước 3: Tìm đến Administrator với tên máy (XIUBDP08NESKTFD) vừa tìm được ở bước 1
 – Bước 4: Vào Edit/ Chọn Administrator (XIUBDP08NESKTFD)/Tại mục Allow Click vào Full control (Chọn tất cả)/Apply/Ok/Ok

– Bước 5: Khởi động KBHXH.exe và kiểm tra thành quả.
     “Đừng quên like hay share khi bạn thấy hữu ích nhá!”
       Chúc các bạn thành công!


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment