Gallery Lỗi Java Lỗi tờ khai Thủ thuật kế toán Video 

Khắc phục lỗi "Application Blocked By Java Security"

[right-post]

Trường hợp gặp thông báo lỗi như hình dưới đây:

Bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: 
     – Copy địa chỉ cần nộp tờ khai (Nhớ là chính xác từng chi tiết của trang web)
Bước 2: 
     – Vào Start/Control Panel/Java/Security/Edit Site List/Add
     – Past link vừa mới Copy ở bước 1
     – Chọn Ok/Continue/Ok.
Bước 3: 
     – Mở lại trình duyệt, đăng nhập lại và bắt đầu nộp tờ khai.

Nếu còn chưa rõ, bạn co thể xem video hướng dẫn bên dưới.
Chúc các bạn thành công!


Video hướng dẫn khăc phục lỗi Application Block By Jva Security:


[right-post]


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment