BHXH Thủ thuật kế toán 

Khắc phục lỗi KBHXH "The ‘Tu thang’ element is invalid…‘Den thang’…."

       Khi bạn lặp hồ sơ báo tăng lao động trên phền mềm KBHXH bản 4.0 ngày 07/11/2018 thì xuất hiện thông báo lỗi: “The ‘Tu thang’ element is invalid – The value ‘01/12/17’ is invalid according to its datatype ‘String’. The Pattem constraint failed. The ‘Den thang’ element is invalid – The value ‘01/12/17’ is invalid according to its datatype ‘String’. The Pattem constraint failed.” như hình dưới đây:

       Nguyên nhân:      là do phần mềm KBHXH bản 4.0 ngày 07/11/2018 bị lỗi
       Cách khắc phục: bạn cần cập nhật lại phần mềm KBHXH bản 4.0 ngày 20/11/2018
       Đừng quên like hay share khi các bạn thấy hữu ích nhá!

      Chúc các bạn thành công!

Leave a Comment