MC Excel Thủ thuật kế toán Thủ thuật văn phòng 

Khắc phục lỗi khi chuyển mã Excel bằng TVEXCEL: Lỗi Run-time error '381'

     Khi bạn dùng TVEXCEL chuyển mã thì gặp lỗi: Run-time error ‘381’, nguyên nhân là do trước khi bạn thực hiện thao tác chuyển mã đã không chọn nguồn để chuyển.

     Để khắc phục trường hợp này, bạn cần làm theo các bước sau:

    Bước 1: Bạn chọn nguồn để chuyển

    Bước 2: Chọn mã nguồn.

    Bước 3: Chọn lệnh ” chuyển mã”. Thế là xong.

    Chúc các bạn thành công!

Leave a Comment