Khắc phục lỗi không download được file đính kèm trong Gmail

Trong thời gian vừa qua, đối với người dùng sử dụng hòm thư @moet.edu.vn, hoặc gmail.com, hoặc hòm thư sử dụng tên miền riêng trên nền tảng Gmail cung cấp, trong một số thời điểm không thể download được tệp đính kèm của email về máy tính. Lỗi này là do một số dịch vụ có liên quan đến hệ thống tên miền của máy chủ Gmail (DNS) chưa ổn định.
Để khắc phục lỗi trên, bạn thực hiện như sau trên máy tính của mình:
Bước 1: Dùng phần mềm Notepad để mở file có tên hosts: C:WindowsSystem32driversetchosts
Bước 2. Ở cuối trang văn bản của file hosts, bạn thêm 1 dòng có nội dung sau đây (nên sử dụng tính năng copy và paste cho chính xác):
74.125.159.132 mail-attachment.googleusercontent.com
Bước 3. Lưu lại dữ liệu cho file hosts (bấm Ctr + S).

Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment