Lỗi Java Lỗi tờ khai Thủ thuật kế toán 

Khắc phục lỗi "The publisher cannot be verified by a trusted source. Code will be treated as unsigned" khi nộp tờ khai thuế qua mạng

[right-post]


Bước 1: Start/Control Panel/Java (6.21)/Advanced
Bước 2: Tùy chỉnh Advanced
   – Bỏ chọn: Enable Online Certificate Validation
   – Check chọn: Enable List Of Trusted Publishers
     Ngoài ra, nếu bạn không tìm thấy tùy chỉnh trong bước 2, bạn có thể tham khảo cách khắc phục lỗi Failed to validate certificate. The application will not be executed khi nộp tờ khai thuế qua mạng tại đây

[right-post]

Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment