Khóa học Adobe Illustrator Video Video Đồ họa 

Adobe Illustrator – Tổng quát cơ bản đến nâng cao Pro

Giá cũ: 799,000đ 300,000 vnđ Số lượng bài giảng: 94 videoThời lượng video: 11h41p Đặt mua khóa học: 0949.173.8130125 240 1180 Mua khóa học online khác Mô tả về khóa họcAdobe Illustrator – Tổng quát cơ bản đến nâng cao Pro Khóa học Adobe Illustrator CC 2018 – Tổng quát cơ bản tới nâng cao bao gồm 18 chương, người học sẽ trải qua những bài học từ nhập môn làm quen với phần mềm, học cách sử dụng các công cụ hiệu quả đến thực hành làm những bài tập nâng…

Read More

Tìm hiểu sâu hơn về thuộc tính đối tượng trên Illustrator – Phần 18/19

Bài học 90: Vẽ và tô màu PatternDownload bài tập thực hành của bài học 90: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqUHVGY1d4ckJVS2M/view jwplayer(‘VideoAI90’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqNURubHFUWVE1Vnc’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqQkl5c09oNUhqbWM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 91: Làm chủ thuộc tính đối tượng với AppearanceDownload bài tập thực hành của bài học 91: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqYmQyNjlUa1pDblE/view jwplayer(‘VideoAI91’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqV0JmVnZfZGZwMHc’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqOWdmOUpTOFBlT1E’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 92: Ôn tập Symbol và DistortionDownload bài tập thực hành của bài học 92: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqWXUyU1lrS1hXelE/view jwplayer(‘VideoAI92’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqd1djRUZ5TWh2MUk’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqbEdhTXA1U0NGLW8’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });…

Read More

Sức mạnh minh họa của Illustrator với Blend và Symbol tool – Phần 17/19

Bài học 85: Tạo hình siêu nhanh với công cụ Blend jwplayer(‘VideoAI85’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdnBGc2UteXRsMXc’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqekJ4UFZHQmN3Mlk’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 86: Tô màu linh hoạt với công cụ Live Paint BucketDownload bài tập thực hành của bài học 86: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqdlE3UjZGTTU4NVU/view jwplayer(‘VideoAI86’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqN2RtNTJSUkJCZUk’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqaU81ZHBVZFUwMVE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 87: Vẽ nhanh và hiệu quả với công cụ SymbolDownload bài tập thực hành của bài học 87: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqZW5iMGpTMjdoX2c/view jwplayer(‘VideoAI87’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqNnUxOVVTa2xtbzA’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqcm96U05TU1VDQjg’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });…

Read More

Vẽ hình pocker để làm việc hiệu quả với nhóm lệnh Transform và Reshape – Phần 16/19

Bài học 82: Làm việc hiệu quả hơn với TransformDownload bài tập thực hành của bài học 82: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqNG1VT0xsTThWQnc/view jwplayer(‘VideoAI82’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqeG9aQTN6MlhuOUk’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqN1U1MzZ0My1UZ0U’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 83: Tạo bóng đổ và hiệu ứng trong suốt jwplayer(‘VideoAI83’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqWG5FNnJYZlFBcDA’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqVnI0T1RzcW9oYzg’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 84: Hiệu ứng Opacity maskDownload bài tập thực hành của bài học 84: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqakxwMEhRUkdqd0E/viewDownload bài tập thực hành của bài học 84: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqbW0yMmV0RXBmU3M/view jwplayer(‘VideoAI84’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqcnNMcmRYV2s2MEk’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqY2lKZDlwdVNpRUE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’,…

Read More

Adobe Illustrator – Vẽ logo với phương pháp Reshape – Phần 15/19

Bài học 79: Sử dụng Offset path để tạo hình bao xung quanhDownload bài tập thực hành của bài học 79: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqRkxhbUdUNEVuTzA/view jwplayer(‘VideoAI79’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqTFRrYmd2NHp4d0k’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRk5rSjZhRTJQZGc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 80: Đưa chữ chạy quanh hình tròn và phương pháp ReshapeDownload bài tập thực hành của bài học 80: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqQjViNDFxa1A3U2M/view jwplayer(‘VideoAI80’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqTmpEQWZKSkdyNm8’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqOUM4SEVoMEs3TjA’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 81: Vẽ hình con canguru bằng công cụ PenDownload bài tập thực hành của bài học 81: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqd3Z6MUdvZDRrUms/view jwplayer(‘VideoAI81’).setup({ file:…

Read More

Adobe Illustrator – In và xuất bản tài liệu – Phần 14/19

Bài học 75: In tài liệuDownload bài tập thực hành của bài học 75: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqbzBVTFZYcU9Qek0/view jwplayer(‘VideoAI75’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqOVE1QW9ud0MxMmM’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqNFRGdnktMkdmOHc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 76: Lưu file để in dưới định dạng PDF jwplayer(‘VideoAI76’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqY0tmR3ZENXJySWM’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqQjFyQll3cmxrMUU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 77: Đóng gói file trước khi chuyển tới nhà in jwplayer(‘VideoAI77’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRi1CM0JEUm80QVE’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqU0lwcFRScjczVWM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 78: Tối ưu hóa khi lưu file để đưa lên webDownload bài tập thực…

Read More

Adobe Illustrator – Sử dụng hình ảnh trong Illustrator – Phần 13.2/19

Bài học 72: Sử dụng mặt nạ để che hình ảnhDownload bài tập thực hành của bài học 72: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqYkVYYmhrSnFWSFU/view jwplayer(‘VideoAI72’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqc0Y4NFlsVmFfS2M’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdzhpX2ZaX2ZnMGc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 73: Biến một cấu trúc hình ảnh thành Vector path – Images traceDownload bài tập thực hành của bài học 73: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqT25EaHNVTTJWVkU/view jwplayer(‘VideoAI73’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqaUdhZ0RubzE4R00’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqY1lrMzBldFdYTmc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 74: Bài tập ứng dụngDownload bài tập thực hành của bài học 74: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqaTFPNkFjSnFoNWs/view jwplayer(‘VideoAI74’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqR2laQW1BVE5EX1U’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqTjJDZ2Jaa0JmSG8’, autostart:…

Read More

Adobe Illustrator – Sử dụng hình ảnh trong Illustrator – Phần 13.1/19

Bài học 69: Nhập hình ảnh vào trong IllustratorDownload bài tập thực hành của bài học 69: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqbWRsaGV4a2VVOEE/view jwplayer(‘VideoAI69’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqVnN4a0ZualJrbWM’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqcGF6d1JQTzlVd2M’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 70: Làm việc với các tính năng liên kết hình ảnh trên Link PanelDownload bài tập thực hành của bài học 70: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqR3RoaVNfaVhLOWs/view jwplayer(‘VideoAI70’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRFpVdXJpQTZiSms’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqbXNfQVVWVVRSc28’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 71: Nhúng trực tiếp một file ảnh vào IllustratorDownload bài tập thực hành của bài học 71: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqWFc5R3VXQkJXd3M/view jwplayer(‘VideoAI71’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqVUZ4dFE1YzlIZEE’,…

Read More

Adobe Illustrator – Làm việc với văn bản trên Illustrator – Phần 12.2/19

Bài học 66: Thiết lập chữ chạy dọc trên các đường congDownload bài tập thực hành của bài học 66: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqS2JuMlBTTldTM2s/view jwplayer(‘VideoAI66’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdGd1Ny1fMzQwTDg’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqaHlZYjRQeVZPa2s’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 67: Một số phím tắt dành cho biên tập chữDownload bài tập thực hành của bài học 67: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqU0NCQUhvSjB6Vmc/view jwplayer(‘VideoAI67’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqak9SRDlLXzVISU0’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdlhpQUJ4R2YzLTA’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 68: Convert text thành đường PathDownload bài tập thực hành của bài học 68: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqZkN4bDhkUDNaam8/view jwplayer(‘VideoAI68’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqbEVERTh2VEJHYjg’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqZWhzbDBWd1NlMG8’, autostart: false,…

Read More