Khóa học After Effects Video Video Đồ họa 

Học làm kỹ xảo trong sản xuất video bằng ADOBE AFTER EFFECTS

Giá cũ: 599,000đ 200,000 vnđ Số lượng bài giảng: 24 videoThời lượng video: 2h45p Đặt mua khóa học: 0949.173.8130125 240 1180 Mua khóa học online khác Mô tả khoá học Tổng quát Kỹ xảo hình ảnh là một trong những yếu tố quan trọng trong sản xuất video, giúp video trở nên sống động và thu hút hơn. Sử dụng kỹ xảo đang trở thành xu hướng quảng cáo mới, giúp nâng cao giá trị thương hiệu, đem lại nhiều lợi nhuận hơn.  Vậy làm sao để có một sản phẩm sử…

Read More

After Effects – Hiệu ứng Plugin và Script trong After Effects – Phần 4/4

>> After Effects Phần 1/4 Tổng quan về After Effects >> After Effects Phần 2.1/4 Hệ thống các Layer >> After Effects Phần 2.2/4 Hệ thống các Layer trong after effects >> After Effects Phần 3/4 Ý nghĩa của lớp 3D và các hiệu ứng 3D Bài học 20: Tìm hiểu và sử dụng các hiệu ứng trong After Effects jwplayer(‘VideoAE20’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexNHNqY1ZJd0h6LUE’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexOHNucjQyNVFUdE0’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 21: Audio trong After Effect jwplayer(‘VideoAE21’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexNHNqY1ZJd0h6LUE’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexTVlway1CVU9rekE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });…

Read More

After Effects – Ý nghĩa của lớp 3D và các hiệu ứng 3D – Phần 3/4

>> After Effects Phần 1/4 Tổng quan về After Effects >> After Effects Phần 2.1/4 Hệ thống các Layer >> After Effects Phần 2.2/4 Hệ thống các Layer trong after effects >> After Effects Phần 4/4 Hiệu ứng Plugin và Script trong After Effects Bài học 16: Làm việc với Camera jwplayer(‘VideoAE16’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexQ05WREVZZ01uOHc’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexVEg4OEItZU9jOFU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 17: Làm việc với Light jwplayer(‘VideoAE17’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexQTRDbEF4UDdqalU’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexWmpsMjMwZTh4RmM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 18: Làm việc với Keying jwplayer(‘VideoAE18’).setup({ file:…

Read More

After Effects – Hệ thống các Layer – Phần 2.2/4

>> After Effects Phần 1/4 Tổng quan về After Effects >> After Effects Phần 2.1/4 Hệ thống các Layer >> After Effects Phần 3/4 Ý nghĩa của lớp 3D và các hiệu ứng 3D >> After Effects Phần 4/4 Hiệu ứng Plugin và Script trong After Effects Bài học 11: Làm việc với Alpha Channels jwplayer(‘VideoAE11’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexTEctem85bHpCQWc’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexR19VTm1SNkk5b3c’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 12: Làm việc với Masks jwplayer(‘VideoAE12’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexTlc2WFVEc2xvU1U’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexYUpRb2otcVlBUUU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 13: Làm việc…

Read More

After Effects – Hệ thống các Layer – Phần 2.1/4

>> After Effects Phần 1/4 Tổng quan về After Effects >> After Effects Phần 2.2/4 Hệ thống các Layer trong after effects >> After Effects Phần 3/4 Ý nghĩa của lớp 3D và các hiệu ứng 3D >> After Effects Phần 4/4 Hiệu ứng Plugin và Script trong After Effects Bài học 6: Tạo và quản lý Layer jwplayer(‘VideoAE6’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexV2RhLTNzbFZka2M’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexUjduZExxQjZOZjg’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 7: KeyFrames jwplayer(‘VideoAE7’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexMDlvZVJKakJtcFk’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexUENsTXN4OGlNSVE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 8: Ram Preview jwplayer(‘VideoAE8’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexb0hhamNmSkJIMTQ’, image:…

Read More

After Effects – Tổng quan về After Effect – Phần 1/4

>> After Effects Phần 2.1/4 Hệ thống các Layer >> After Effects Phần 2.2/4 Hệ thống các Layer trong after effects >> After Effects Phần 3/4 Ý nghĩa của lớp 3D và các hiệu ứng 3D >> After Effects Phần 4/4 Hiệu ứng Plugin và Script trong After Effects Bài học 1: Làm quen với phần mềm Adobe After Effects – P1 jwplayer(‘VideoAE1’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexZVRiVnY0Sndsdm8’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexWEdjNjBSeWpHWjg’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài học 2: Làm quen với phần mềm Adobe After Effects – P2 jwplayer(‘VideoAE2’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexMDhOWHVISTFnaXM’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexbEpkMTRybThMRVU’,…

Read More