Khóa học đàn Guitar Video 

Học đàn Guitar đệm hát với mọi bài hát trong 30 ngày của Hiển Râu

Giá cũ: 699,000đ 300,000 vnđ Số lượng bài giảng: 77 videoThời lượng video: 5h58p Đặt mua khóa học: 0949.173.8130125 240 1180 Mua khóa học online khác Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học này? Nắm vững nhạc lý: Cách đọc tọa độ, bấm hợp âm, tiết tấu; Cách rải âm và quạt chả Thành thạo các điệu cơ bản: Surf nhanh – chậm, Disco, Blue, Ballad, Báo, Fox, Valse, Bolero, Slow rock … Thành thạo cách dò các nhịp, điệu của một bài hát, bắt nhịp và chọn điệu, bắt tông…

Read More