Khóa học Tiếng Anh Video 

Khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc mục tiêu 450-650+

Khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc mục tiêu 450-650+

Khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc mục tiêu 450-650+

Với kinh nghiệm luyện thi TOEIC hơn 10 năm, cùng cách truyền đạt hấp dẫn, lôi cuốn và sự tương tác với học viên thông qua các câu hỏi, các ví dụ minh họa sống động, cùng hàng nghìn bài luyện tập được giải thích một cách chi tiết và cẩn thận, khóa học này giúp các bạn:
– Nắm chắc các kiến thức mà bài thi TOEIC đề cập đến
– Hướng dẫn phương pháp, các chiến thuật làm bài của từng Part trong bài thi TOEIC
– Tổng hợp các mẹo xử lý nhanh bài thi TOEIC
– Các kỹ thuật tránh lỗi, tránh bẫy hay gặp khi luyện thi và làm bài thi TOEIC
– Các kỹ năng làm đúng phần nghe trong khi khả năng nghe chưa tốt
– Luyện tập với hàng nghìn câu hỏi sát đề thi được giải thích tỉ mỉ và chi tiết
– Tăng thêm 250 đến 300 điểm sau khóa học
Đừng chần chừ gì nữa, hãy bắt tay luyện thi TOEIC ngay bây giờ. Chắc chắn bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.
Yêu cầu của khóa học
– Có kết nối internet ổn định.
– Có một môi trường phù hợp để học bài được tập trung nhất.
– Lưu ý: Có nhất nhiều bài tập và tài liệu được đính kèm với bài học, các bạn hãy lưu ý tải tài liệu về và làm bài tập thường xuyên.
Lợi ích từ khóa học
– Nắm chắc các kiến thức mà bài thi TOEIC đề cập đến.
– Hướng dẫn phương pháp, các chiến thuật làm bài của từng Part trong bài thi TOEIC.
– Tổng hợp các mẹo xử lý nhanh bài thi TOEIC.
– Các kỹ thuật tránh lỗi, tránh bẫy hay gặp khi luyện thi và làm bài thi TOEIC.
– Các kỹ năng làm đúng phần nghe trong khi khả năng nghe chưa tốt.
– Luyện tập với hàng nghìn câu hỏi sát đề thi được giải thích tỉ mỉ và chi tiết.
– Tăng thêm 250 đến 300 điểm sau khóa học.
Đối tượng mục tiêu
– Sinh viên muốn đạt mục tiêu TOEIC từ 450 đến 650+ để tốt nghiệp đại học, cao học.
– Người đi làm cần TOEIC từ 450 đến 650+ để đủ điều kiện yêu cầu của công ty.

Để xem và download toàn bộ video khóa học “Khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc mục tiêu 450-650+“. Hãy gọi ngay cho chúng tôi

Khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc mục tiêu 450-650+

Phần 1: Giới thiệu khóa học
Bài số 1: Giới thiệu khóa học

jwplayer(‘TOEICcaptocP1’).setup( {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexSWF4YzhORVNVblk’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexSWF4YzhORVNVblk’, title: ‘Bài 1: Giới thiệu khóa học’, type: ‘mp4’});

Phần 2: Listening
Bài số 2: Tổng quan và chiến thuật làm bài TOEIC Part 1
Bài số 3: 7 bẫy cần tránh trong TOEIC Part 1
Bài số 4: Từ vựng thường gặp chủ đề: Traffic + Airport
Bài số 5: Từ vựng thường gặp chủ đề: Instruments + Restaurant
Bài số 6:  Từ vựng thường gặp chủ đề: Office + Shopping
Bài số 7: Tổng quan và chiến thuật làm bài TOEIC Part 2
Bài số 8: Các bẫy cần tránh trong TOEIC Part 2 (Phần 1)
Bài số 9: Các bẫy cần tránh trong TOEIC Part 2 (Phần 2)
Bài số 10: Các câu trả lời luôn đúng
Bài số 11: Tổng quan những điều chưa biết về TOEIC Part 3
Bài số 12: Chiến thuật làm bài TOEIC Part 3
Bài số 13: Cách trả lời câu hỏi Overview
Bài số 14: Cách trả lời câu hỏi Details
Bài số 15: Cách trả lời câu hỏi Inference
Bài số 16: Tổng quan và chiến thuật làm bài TOEIC Part 4
Bài số 17: Cách trả lời + từ vựng thường gặp chủ đề Announcement
Bài số 18: Cách trả lời + từ vựng thường gặp chủ đề Advertisements
Bài số 19: Cách trả lời + từ vựng thường gặp chủ đề Report
Bài số 20: Cách trả lời + từ vựng thường gặp chủ đề Recorded Message
Bài số 21: Cách trả lời + từ vựng thường gặp chủ đề Guided Tour
Bài số 22: Cách trả lời + từ vựng thường gặp chủ đề Broadcast
Bài số 23: Cách trả lời + từ vựng thường gặp chủ đề Speeches
Bài số 24: Hướng dẫn tải tài liệu bài tập phần Reading

jwplayer(‘TOEICcaptocP2’).setup({ playlist: [{ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexV1dad2FsallzdVU’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexV1dad2FsallzdVU’, title: ‘Bài 2: Tổng quan và chiến thuật làm bài TOEIC Part 1’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexSUtxcUlydTVmT0k’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexSUtxcUlydTVmT0k’, title: ‘Bài 3: 7 bẫy cần tránh trong TOEIC Part 1’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexMGJYcVcta013ZjA’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexMGJYcVcta013ZjA’, title: ‘Bài 4: Từ vựng thường gặp chủ đề: Traffic + Airport’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexQ3RndFg4QzdNd00’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexQ3RndFg4QzdNd00’, title: ‘Bài 5: Từ vựng thường gặp chủ đề: Instruments + Restaurant’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexMFU0aDJvZEZWb1U’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexMFU0aDJvZEZWb1U’, title: ‘Bài 6: Từ vựng thường gặp chủ đề: Office + Shopping’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexbzQ2VGYyeVV5MEk’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexbzQ2VGYyeVV5MEk’, title: ‘Bài 7: Tổng quan và chiến thuật làm bài TOEIC Part 2’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexaUhIcmlBTW1fcHc’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexaUhIcmlBTW1fcHc’, title: ‘Bài 8: Các bẫy cần tránh trong TOEIC Part 2 (Phần 1)’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexeU8xTHRtbl85QU0’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexeU8xTHRtbl85QU0’, title: ‘Bài 9: Các bẫy cần tránh trong TOEIC Part 2 (Phần 2)’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexNlAteUtlUUxtMDA’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexNlAteUtlUUxtMDA’, title: ‘Bài 10: Các câu trả lời luôn đúng’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexVUo1THhtSU81NTA’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexVUo1THhtSU81NTA’, title: ‘Bài 11: Tổng quan những điều chưa biết về TOEIC Part 3’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexX1RHWXB3aGpLQzA’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexX1RHWXB3aGpLQzA’, title: ‘Bài 12: Chiến thuật làm bài TOEIC Part 3’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexYk05NFFIZmZNNW8’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexYk05NFFIZmZNNW8’, title: ‘Bài 13: Cách trả lời câu hỏi Overview’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexZlNEYV9LTmt6Q28’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexZlNEYV9LTmt6Q28’, title: ‘Bài 14: Cách trả lời câu hỏi Details’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexaFZhTWlCb205TlU’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexaFZhTWlCb205TlU’, title: ‘Bài 15: Cách trả lời câu hỏi Inference’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexSjIxQ1JZZThpeHc’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexSjIxQ1JZZThpeHc’, title: ‘Bài 16: Tổng quan và chiến thuật làm bài TOEIC Part 4’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexc1RhLTBjWU9WTUE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexc1RhLTBjWU9WTUE’, title: ‘Bài 17: Cách trả lời + từ vựng thường gặp chủ đề Announcement’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexN1U5Qm5HWWZHc0k’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexN1U5Qm5HWWZHc0k’, title: ‘Bài 18: Cách trả lời + từ vựng thường gặp chủ đề Advertisements’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexZGZDZlg5TnEzMnM’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexZGZDZlg5TnEzMnM’, title: ‘Bài 19: Cách trả lời + từ vựng thường gặp chủ đề Report’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexREVhWm5oeHBUWlE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexREVhWm5oeHBUWlE’, title: ‘Bài 20: Cách trả lời + từ vựng thường gặp chủ đề Recorded Message’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexWk5fckxtWEVEY3c’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexWk5fckxtWEVEY3c’, title: ‘Bài 21: Cách trả lời + từ vựng thường gặp chủ đề Guided Tour’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexczd4eWlmTm1OczA’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexczd4eWlmTm1OczA’, title: ‘Bài 22: Cách trả lời + từ vựng thường gặp chủ đề Broadcast’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexbTQtcV9ScHV1VXM’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexbTQtcV9ScHV1VXM’, title: ‘Bài 23: Cách trả lời + từ vựng thường gặp chủ đề Speeches’, type: ‘mp4’}, {file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexSmlGZDdZM1B3NTA’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0B2ct539i8kexSmlGZDdZM1B3NTA’, title: ‘Bài 24: Hướng dẫn tải tài liệu bài tập phần Reading’, type: ‘mp4’},], });

Phần 3: Reading
Bài số 25: 6 vị trí đặc trưng của danh từ (bài tập đính kèm)
Bài số 26: Từ hạn định để phân biệt đếm được số ít, số nhiều, không đếm được (bài tập đính kèm)
Bài số 27: Phân biệt vị trí đại từ nhân xưng, đại từ phản thân, đại từ sở hữu (bài tập đính kèm)
Bài số 28: Phân biệt another/other/others/the other/the others (bài tập đính kèm)
Bài số 29: Khác biệt vị trí của tính từ và trạng từ (bài tập đính kèm)
Bài số 30: Tính từ và trạng từ hay nhầm lẫn (bài tập đính kèm)
Bài số 31: 3 dạng so sánh trong tiếng anh: bằng, hơn, hơn nhất (bài tập đính kèm)
Bài số 32: So sánh càng càng, bội số, từ nhấn mạnh (bài tập đính kèm)
Bài số 33: Ngoại động từ vs Nội động từ/ chủ động, cách chuyển chủ động -> bị động (bài tập đính kèm)
Bài số 34: Những chủ ngữ số ít (bài tập đính kèm)
Bài số 35: Những chủ ngữ số nhiều (bài tập đính kèm)
Bài số 36: Những trường hợp đặc biệt (bài tập đính kèm)
Bài số 37: Mẹo làm nhanh (bài tập đính kèm)
Bài số 38: Những động từ hay nhầm (bài tập đính kèm)
Bài số 39: Dấu hiệu nhận biết (theo thời, theo thì) (bài tập đính kèm)
Bài số 40: Phân biệt hoàn thành vs hoàn thành tiếp diễn (bài tập đính kèm)
Bài số 41: Phân biệt tương lai đơn, tương lai gần, hoàn thành tiếp diễn (bài tập đính kèm)
Bài số 42: Mệnh đề quan hệ (bài tập đính kèm)
Bài số 43: Nhầm lẫn hay gặp trong mệnh đề quan hệ (bài tập đính kèm)
Bài số 44: Liên từ (bài tập đính kèm)
Bài số 45: Các giới từ hay gặp (Phần 1)
Bài số 46: Các giới từ hay gặp (Phần 2) (bài tập đính kèm)
Bài số 47: Tổng quan và chiến thuật làm bài Toeic Part 7 – Khó nhất trong bài thi Toeic (bài tập đính kèm)
Bài số 48: Dạng bài Schedule (bài tập đính kèm)
Bài số 49: Dạng bài Notice (bài tập đính kèm)
Bài số 50: Dạng bài Letters (bài tập đính kèm)
Bài số 51: Dạng bài Article (bài tập đính kèm)
Bài số 52: Dạng bài Advertisment (bài tập đính kèm)
Bài số 53: Dạng bài Menorandum (bài tập đính kèm)
Phần 4: Tổng kết khóa học
Bài số 54: Tổng kết khóa học

Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment