Khóa học Photoshop Photoshop 

Học photoshop một cách bài bản để trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp

Giá cũ: 799,000đ 399,000 vnđ Số lượng bài giảng: 108 videoThời lượng video: 11h30p Đặt mua khóa học: 0949.173.8130125 240 1180 Mua các khóa học online khác Mô tả về khóa học Học photoshop một cách bài bản để trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp – Bạn là người có niềm đam mê về ảnh và muốn tạo ra những tấm ảnh ấn tượng?– Bạn là designer, markerter, freelancer hay đang làm công việc mà kĩ năng chỉnh sửa ảnh là yêu cầu bắt buộc?– Bạn cần một phần mềm chỉnh…

Read More
Khóa học Photoshop Video Video Đồ họa 

Video Khóa học Thành thạo photoshop trong 7 ngày của Trung Tâm TOPICA EDU MALL

Giá cũ: 699,000đ 299,000 vnđ Số lượng bài giảng: 26 videoThời lượng video: 3h58p Đặt mua khóa học: 0949.173.8130125 240 1180 Mua khóa học online khác Trọn bộ Video Khóa học Thành thạo photoshop trong 7 ngày của Trung Tâm TOPICA EDU MALL LỢI ÍCH TỪ KHÓA HỌC – Thành thạo các công cụ cơ bản trong Photoshop mới nhất. – Chỉnh sửa những bức ảnh chân dung hay phong cảnh theo phong cách ấn tượng. – Nắm được bí quyết làm việc Siêu tốc và Hiệu quả trong Photoshop thông qua…

Read More

Photoshop – Tổng kết khóa học photoshop – Phần 16/16

Bài giảng 108: Tổng kết khóa học jwplayer(‘VideoPS108’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdTZMSVVBSUpQX1E’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqdTZMSVVBSUpQX1E’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.2/16Tạo ảnh động – Phần 14/16Tự động hóa trên photoshop – Phần 15/16

Read More

Photoshop – Tự động hóa trên photoshop – Phần 15/16

Bài giảng 106: Tạo một file actions jwplayer(‘VideoPS106’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqNUo4YUZPczV6VDQ’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqNUo4YUZPczV6VDQ’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài giảng 107: Cách sử dụng chắc năng automate jwplayer(‘VideoPS107’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqd0dpNThUd0xndkU’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqd0dpNThUd0xndkU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.1/16Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.2/16Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.1/16Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.2/16Tạo ảnh động – Phần 14/16Tự động…

Read More

Photoshop – Tạo ảnh động – Phần 14/16

Bài giảng 104: Tạo ảnh động đơn giản với frame by frame jwplayer(‘VideoPS104’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqN0RaTkI3OW1MM3M’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqN0RaTkI3OW1MM3M’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài giảng 105: Tạo hình quả địa cầu đang xoay jwplayer(‘VideoPS105’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqMjZGclBfcjVJZUU’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqMjZGclBfcjVJZUU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.1/16Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.2/16Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.1/16Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.2/16Tạo…

Read More

Photoshop – Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.2/16

Bài giảng 100: Nhóm hiệu ứng distort jwplayer(‘VideoPS100’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqcW5KQXBQdUh4YzQ’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqcW5KQXBQdUh4YzQ’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài giảng 101: Nhóm hiệu ứng noise jwplayer(‘VideoPS101’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqY0x6RThXM0J2QmM’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqY0x6RThXM0J2QmM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài giảng 102: Nhóm hiệu ứng sharpen jwplayer(‘VideoPS102’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqM2hpRkRhT3ppaWs’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqM2hpRkRhT3ppaWs’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài giảng 103: Các nhóm hiệu ứng khác jwplayer(‘VideoPS103’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqVjVZMDV6OVNyNkE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqVjVZMDV6OVNyNkE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Thiết kế một giao diện web trong 7 bước – Phần 11.1/16Thiết kế một giao diện…

Read More

Photoshop – Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.1/16

Bài giảng 96: Nhóm hiệu ứng filter gallery Download file bài tập thực hành tại link: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqU1l4em5qVGppd0k/view jwplayer(‘VideoPS96’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqQmJpejdfT0MxWkE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqQmJpejdfT0MxWkE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài giảng 97: Khắc phục hiệu ứng méo ảnh jwplayer(‘VideoPS97’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqa3pidEJfSGt1cUU’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqa3pidEJfSGt1cUU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài giảng 98: Nhóm hiệu ứng blur jwplayer(‘VideoPS98’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqR3dnWVEtcjd5ZFE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqR3dnWVEtcjd5ZFE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài giảng 99: Nhóm hiệu ứng blur gallery jwplayer(‘VideoPS99’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqUUNrZTYtM1hWVUE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqUUNrZTYtM1hWVUE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Thiết kế một banner…

Read More

Photoshop – Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.2/16

Bài giảng 92: Chèn và tạo hiệu ứng cho logo Download bài tập thực hành phần 11 tại link: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqSFBPa0RsQTVoeEk/view jwplayer(‘VideoPS92’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSlp4WUtFWnN3S28’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqSlp4WUtFWnN3S28’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài giảng 93: Biên tập nội dung văn bản jwplayer(‘VideoPS93’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqZ05wRzRtVkliTTQ’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqZ05wRzRtVkliTTQ’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài giảng 94: Hướng dẫn làm Button hoàn thiện Project 10 jwplayer(‘VideoPS94’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqTkJ6Q21aaEc0V1k’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqTkJ6Q21aaEc0V1k’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài giảng 95: Tối ưu hóa hình ảnh khi đưa lên web jwplayer(‘VideoPS95’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqVFFMRHZmM0xMZG8’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqVFFMRHZmM0xMZG8’,…

Read More

Photoshop – Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.1/16

Bài giảng 88: Giới thiệu project 10 Download bài tập thực hành phần 11 tại link: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqSFBPa0RsQTVoeEk/view jwplayer(‘VideoPS88’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRUVFZURiSWtEdjA’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqRUVFZURiSWtEdjA’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài giảng 89: Tạo mới một sản phẩm banner jwplayer(‘VideoPS89’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqWF9nRUJyV3NCc1U’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqWF9nRUJyV3NCc1U’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài giảng 90: Tạo kỹ xảo cho hình ảnh background jwplayer(‘VideoPS90’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqWUtfX0JISlZ4VlU’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqWUtfX0JISlZ4VlU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài giảng 91: Chèn các hiệu ứng ánh sáng và nhân vật jwplayer(‘VideoPS91’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqYTBpNTlRVkloZnc’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqYTBpNTlRVkloZnc’, autostart: false, primary: ‘html5’,…

Read More

Photoshop – Thiết kế một giao diện web trong 7 bước – Phần 11.2/16

Bài giảng 84: Sử dụng Clipping Mask để đóng khung hình ảnh jwplayer(‘VideoPS84’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqY1ZQQzhIQTRqSUE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqY1ZQQzhIQTRqSUE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài giảng 85: Làm việc với văn bản charater jwplayer(‘VideoPS85’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqTzZ1U0hZWXEtU1U’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqTzZ1U0hZWXEtU1U’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài giảng 86: Làm việc với văn bản paragraph jwplayer(‘VideoPS86’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqa2xNMFNoMlBNamc’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqa2xNMFNoMlBNamc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Bài giảng 87: Hoàn thiện Project jwplayer(‘VideoPS87’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqQUdvOHdVREtHc3c’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqQUdvOHdVREtHc3c’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, }); Kỹ thuật (Retouch) chỉnh sửa ảnh chân dung –…

Read More