Khóa học Tiếng Anh Video 

Khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc mục tiêu 450-650+

Khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc mục tiêu 450-650+ Với kinh nghiệm luyện thi TOEIC hơn 10 năm, cùng cách truyền đạt hấp dẫn, lôi cuốn và sự tương tác với học viên thông qua các câu hỏi, các ví dụ minh họa sống động, cùng hàng nghìn bài luyện tập được giải thích một cách chi tiết và cẩn thận, khóa học này giúp các bạn: – Nắm chắc các kiến thức mà bài thi TOEIC đề cập đến – Hướng dẫn phương pháp, các chiến thuật làm…

Read More
Khóa học Tiếng Anh Video 

Khóa học Chiến lược tăng điểm Nghe Nói Đọc Viết trong kỳ thi IELTS

Combo 3 Khóa học Chiến lược tăng điểm cao trong kỳ thi IELTS Khóa học 1: Chiến lược tăng điểm Nghe trong kỳ thi IELTS NỘI DUNG KHÓA HỌCUnit 1: Numbers & Spelling – Form completionUnit 2: Note completionUnit 3: Note Completion – Labelling Diagrams – Extended Multiple-choice QuestionsUnit 4: Completing notes – Giving short answers – Matching informationUnit 5: Sentence completion – Short-answer questions – Labelling mapsUnit 6: Short-answer questions – Completing tables – Multiple-choice questionsUnit 7: Matching information – Completing sentences – Completing flow chartsUnit 8: Note completion –…

Read More